Folksam och Svenska Fotbollförbundet förlänger och utökar sitt samarbete

Folksam fortsätter sitt långsiktiga samarbete med idrotten och förlänger sitt partneravtal med SvFF som funnits i över 60 år. Avtalet gäller till och med 2026 och innebär bland annat att Folksam möjliggör spridning för svensk fotboll inom fair play och utbildning, men också för utvecklingsarbetet En bättre väg.

Sveriges första idrottsspecifika försäkring lanserades 1964 när Folksam och Svenska Fotbollförbundet tillsammans tog fram en produkt för att skydda licensierade fotbollsspelare. Folksam är idrottens försäkringsbolag och försäkrar alla som spelar fotboll i en klubb som är knuten till Svenska Fotbollförbundet. I spelarförsäkringen ingår dessutom tjänsten Råd och Vård för idrottsskador.

– Vi är väldigt stolta och glada över vårt fortsatta partnerskap. För att få ett hållbart idrottande hela livet är det viktigt att man får rätt bedömning av sin skada av en idrottsspecialist – det kan vi erbjuda alla som spelare fotboll genom tjänsten Råd och Vård för idrottsskador som ingår i spelarförsäkringen, säger Lena Lindqvist, kundansvarig på Folksam Idrott & Hälsa.

Utvecklingsarbetet ”En bättre väg” syftar till att stärka idrottsrörelsens närvaro i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta, och därigenom skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga – långt bort från kriminalitet och otrygghet.

– Folksams fokus blir att stärka fotbollsklubbar i de här områdena genom att de får medel för att ha en betald föreningsutvecklare som bland annat jobbar med att stötta styrelsen i att leda verksamheten och att rekrytera ideella ledare till klubben, säger Lena Lindqvist kundansvarig Folksam Idrott och hälsa.

Folksam fortsätter sin satsning på ”Kvalitetsklubb” – utmärkelsen innebär att föreningen arbetar med och lever upp till ett antal målbilder, som tillsammans beskriver en bra fotbollsförening. Det rör sig exempelvis om att uppfylla mål genom ekonomisk styrning, utbildning av ledare, kommunikation och spelarutbildningsplan.

– Samarbetet med Folksam är ett bra exempel på ett samarbete som verkligen skapar nytta för hela Fotbollssverige. Långsiktigheten och den starka grund vi byggt tillsammans gör det också möjligt att utveckla samarbetet till att handla om fler saker än just försäkringsprodukten, säger Stefan Abelsted, chef för affärsutveckling på Svenska Fotbollförbundet.

Utöver försäkringsfrågor har samarbetet mellan Folksam och svensk fotboll genom åren även handlat om att förebygga skador, med knäskador i fokus. Genom forskningsprojekt kan man se att knäskador kan minska med 64 procent genom att följa träningsprogrammet Knäkontroll.

Sedan 2020 är Folksam även avsändare av Grönt Kort som ska lyfta fram goda förebilder och schysst spel. Ett grönt kort delas ut i alla seriematcher i åldrarna 8–14 år till den spelare i respektive lag som utmärkt sig genom att spela och uppträda på ett schysst och respektfullt sätt såväl mot spelare som domare.

Folksam och Svenska Fotbollförbundet har tillsammans utvecklat svensk fotboll i över 60 år. Det långa samarbetet går hand i hand med företagets vision om att skapa trygghet i en hållbar värld, tillsammans bidrar man till en positiv samhällsutveckling genom att öka engagemanget och inkludera fler i föreningslivet och fotbollen.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på