Ylva Wessén i ministermöte om finanssektorns bidrag till klimatomställningen

På ett möte den 30 maj med klimatminister Romina Pourmokhtari och finansmarknadsminister Niklas Wykman och representanter från finanssektorn förde Folksamgruppens vd Ylva Wessén fram hur finanssektorn och i synnerhet pensionskapitalet kan bidra till klimatomställningen, bland annat inom energisektorn.

Regeringen presenterar senare i år en handlingsplan för hur klimatmålen ska nås. Det krävs betydande investeringar för att finansiera omställningen och finanssektorn har därmed en viktig roll för att möjliggöra klimatomställningen. Därför var Ylva Wessén inbjuden till ett samtal om hur finanssektorn kan bidra till klimatomställningen.

– En fossilfri ekonomi kräver ny teknik och nya innovationer och den här omställningen kommer självklart behöva finansiering under kommande år. Pensionskapitalet är särskilt lämpligt att använda för den omställningen. Detta eftersom vi har ett långsiktigt perspektiv när vi gör investeringar. Det här skiljer oss från andra typer av aktörer i finansbranschen, sa Ylva Wessén i en kommentar till mötet.

På mötet lyfte Ylva Wessén ett exempel där finanssektorn kan bidra:

Robusta elnät är en absolut nödvändighet för att Sverige ska klara att genomföra den klimat- och energiomställning vi befinner oss i, och även för att skapa förutsättningar för rimliga elpriser i framtiden. Satsningarna på elnäten pågår löpande allteftersom samhället utvecklas och nu står vi inför en investeringspuckel. Finanssektorn investerar redan, men är redo att investera mer. För att det ska bli verklighet krävs att förutsättningarna är på plats; långsiktig förutsägbarhet och en rimlig avkastning.

Folksamgruppen vill vara ledande inom hållarbarhet och har därför som enda svenska aktör varit med och grundat Net Zero Asset Owner Alliance. Det är en kapitalägarallians med ett gemensamt åtagande om att investeringsportföljerna ska nå nettonoll avtryck av växthusgaser till 2050. 

– För att nå vårt nettonollmål behöver politiken stötta oss investerare och näringslivet i stort på resan mot nettonollutsläpp. Vi undrar om och hur Sverige och EU kan börja ställa krav på noterade företag att anta nettonollmål och rapportera om arbetet?  Det är i fokus för vårt påverkansarbete, vilket är en nyckelkomponent i vårt nya 2025-klimatmål. Det vore bra med draghjälp från politiken för att få fler att sätta nettonollmål, avslutar Ylva Wessén.

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på