Ansvarsfull kapitalförvaltning årsrapport 2023: Fortsatta investeringar för en hållbar omställning

Inom begreppet ansvarsfull kapitalförvaltning ryms inte bara vad Folksamgruppen faktiskt investerar i, utan också hur vi agerar som ägare. Folksamgruppen har i över 20 års tid aktivt arbetat för att de tillgångar vi äger ska ta större ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. Hur det arbetet gick under 2023, samt fler exempel på våra investeringar, finns att läsa mer om i årsrapporten för Ansvarsfull kapitalförvaltning. 

Vid utgången av 2023 förvaltade Folksamgruppen 582 miljarder kronor i försäkringspremier, pensioner och sparande åt drygt fyra miljoner kunder. Det är mycket pengar, och med detta följer både ett stort ansvar och en möjlighet att via våra investeringar försöka bidra till att styra världen i en mer hållbar riktning. Vårt mål är att erbjuda en konkurrenskraftig avkastning samtidigt som vi är en ledande aktör inom ansvarsfull kapitalförvaltning. 

– Vi har gjort framsteg inom flera olika områden under 2023, bland annat genom olika påverkansprojekt kopplat till mänskliga rättigheter. Storleken på vårt förvaltade kapital har inneburit att vi har blivit mer aktiva i valberedningar och i övrigt har vi fortsatt att vara aktiva vid svenska bolagsstämmor. Bolagsstämman är en viktig mötesplats för ägare, därför tycker vi att det är viktigt att svenska bolag fortsätter att samla ägarna fysiskt även om lagen numera tillåter stämmor som endast sker digitalt.

– I övrigt finns motståndet kring hållbarhetsarbete på finansmarknaden kvar, inte minst i USA. Folksamgruppen är övertygade om att ett välgenomtänkt hållbarhetsarbete är bra för våra kunders pensioner och sparande, och därför blir det för oss extra viktigt att fortsätta det här arbetet med full kraft, även utanför Sveriges gränser, säger Emilie Westholm chef Ansvarsfullt ägande i en kommentar till rapporten. 

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på