Forskning om depression och ångest belönas med Nordiska medicinpriset – i samarbete med Folksam

Nordiska medicinpriset, som 2014 avser forskning om depression och ångest, tilldelas Professor Erkki Isometsä, Helsingfors universitet och Professor Gerhard Andersson, Linköpings universitet och Karolinska Institutet.

Nordiska medicinpriset är ett av Nordens största medicinpriser och utdelas årligen. Prissumman är på en miljon kronor och ska belöna forskare vars forskning är inriktad på ”medicinska problem som direkt påverkar människors vardag och som medför långvarigt nedsatt arbetsförmåga”. Detta gäller i allra högsta grad årets pristagare, som delar priset.

Styrelsens prismotivering:
Nordiska medicinpriset –  i samarbete med Folksam tilldelas 2014, Erkki Isometsä, professor i psykiatri, och Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi, för deras banbrytande studier vilka på olika sätt analyserat förekomst, orsaker och behandlingsmöjligheter vid depression och ångest. Pristagarnas forskning har bland annat lett fram till att kliniska behandlingsprogram, baserade på vetenskaplig grund, nu kan användas vid dessa vanligt förekommande sjukdomstillstånd som negativt påverkar många människor privat och i arbetslivet.

För ytterligare information:
Björn Rydevik, professor och ordförande SalusAnsvarstiftelsen, telefon: 0705-73 31 39
Erkki Isometsä, professor, telefon: +358 9 471 637 28
Gerhard Andersson, professor, telefon: 0709-46 52 57

Nordiska Medicinpriset kommer att delas ut vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma i Stockholm torsdagen den 4 december 2014.

Om SalusAnsvarstiftelsen
Stiftelsen har sitt ursprung i Salus fond för medicinsk forskning, som tillkom 1979 vid dåvarande Salus 50-årsjubileum.

Stiftelsen ska främja medicinsk forskning med tyngdpunkt lagd på sådana områden som utmärks av långvariga sjukdomsstillstånd med nedsatt arbetsförmåga, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, ryggsjukdomar, kliniskt psykiatriska samt odontologiska sjukdomstillstånd.

Sedan 2013 administreras stiftelsen av Folksam.

Följ oss på