Folksams index för ansvarsfullt företagande 2013: Många börsbolag redovisar inte något hållbarhetsarbete

Folksam presenterar i den sjätte upplagan av Index för ansvarsfullt företagande en sammanställning av hur svenska börsbolag arbetar med att hantera sina risker inom miljö och mänskliga rättigheter. Indexet visar att allt fler börsbolag engagerar sig i hållbarhetsfrågor men att det fortfarande finns bolag som har en del arbete framför sig.

Folksams avdelning för Ansvarfullt ägande har för sjätte gången sammanställt hur bolagen på Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX) redovisar sitt hållbarhetsarbete. Samtliga 250 börsbolags arbete inom miljö och mänskliga rättigheter har granskats och betygsatts utifrån den information som bolagen själva väljer att presentera publikt.
En slutsats som kan dras utifrån årets index är att de företag som överhuvudtaget inte redovisar något arbete inom dessa frågor är desamma som i tidigare års index.

– Det är anmärkningsvärt att det finns börsbolag i Sverige som väljer att inte redovisa några insatser inom hållbarhetsområdet. Flera av dessa bolag är dessutom verksamma i branscher med höga risker. Vi vet att hållbarhetsfrågor är något som engagerar våra kunder och därför vill vi belysa de företag som ligger i framkant här – och de som inte gör det, säger Carina Lundberg Markow, chef för Folksams avdelning för Ansvarsfullt ägande.
Indexet visar också att Volvo är det bolag som får högst betyg för sitt miljöarbete. Ericsson får bäst betyg för sitt arbete med mänskliga rättigheter.

– Vi ser hur verkstads- och tillverkningsindustrin fortsätter att ta ansvar för hållbarhet men förväntar oss en rejäl uppryckning även från övriga till exempel investmentbolagen som är alldeles för dåliga på att ställa krav och ta ansvar i dessa frågor, tillägger Carina Lundberg Markow.

Index för ansvarsfullt företagande finns tillgängligt i sin helhet via denna länk.

För mer information:
Carina Lundberg Markow, chef för Folksams avdelning för Ansvarsfullt ägande, 0708-31 59 71
Nina Bönnelyche, bolagsanalytiker Folksams avdelning för Ansvarsfullt ägande, 0708-31 53 83
Andreas Jerat, presschef Folksam, 0708-31 58 01

Följ oss på