Allt fler hundar skadas av vildsvin

Varje år skadas och dödas ett hundratal hundar av vildsvin, och som värst är det under perioden oktober till januari. Sedan 2013 har antalet vildsvinsskadade hundar mer än tredubblats i antal. Det visar ny statistik från Folksam.

– Vi ser både att det har skett en tydlig ökning av vildsvinsskador de senaste fem åren, och att varje år sker en tydlig ökning av vildsvinsskador från oktober månad, för att sedan toppa i januari. Det hänger samman med jaktstart, men även med att hundarna får springa löst under den här tiden på året, säger Christer Andersson, djurskadechef Folksam.

I Folksams undersökning är det en tydlig övervikt på vildsvinsskadade hundar i södra Sverige, med Skåne, Kalmar och Kronobergs län i topp. De står för en tredjedel av alla inrapporterade skador och dödsfall.

– Att det framför allt är i södra Sverige som skadorna sker är kanske inte så konstigt sett till var vildsvinen finns och var vildsvinsjakten är vanligast förekommande. Vi ser även att när det gäller dödsfall förekommer specialimporterade hundraser, såsom plott som är framavlade för bland annat vildsvinsjakt, i högre grad än andra hundraser, säger Christer Andersson.

Det är framför allt blandrashundar, wachtelhundar och jämthundar som skadas av vildsvin. De är även tydligt i topp bland dödade hundar tillsammans med hundrasen plott. Dock har andelen dödade hundar gått minskat de senaste fem åren även om skadorna blir fler.

Hundarna får framför allt skärsår efter betarna, eller bitsår. Allvarliga skador kan uppstå om sårskadan går långt in i buken eller bröstet eller om en artär eller ven skadas. Då vildsvinen är stora kan de även orsaka krosskador.

– Det här är en fråga som vi vet engagerar många av våra kunder. För att undvika att ens djur skadas eller i värsta fall dödas av vildsvin finns det en del man som hundägare kan göra. Framför allt handlar det om att ha en skyddsväst på hunden och att kolla att den har en bra passform, säger Christer Andersson.

Goda råd för att undvika vildsvinsskador

  • Ha skyddsväst på hunden
  • Kolla västens passform så att hunden kan röra sig ordentligt, att västen har flytkraft samt att den skyddar vitala delar på hunden.
  • Se till att motionera hunden under hela året då en hund i bra form minskar risken för att de utsätts för fara under jakten.
  • Ha försäkringsbevis till hands. Hos Folksam är det ingen självrisk på vildsvinsskador. First Vet kan ge en snabb bedömning av skadan på via videokonsultation eller telefon samt kommunicera nummer och adress till närmaste veterinär.
  • Säkerställ att alla i jaktlaget vet hur de ska agera i händelse av skador.
  • Reflex och gps-sändare gör det lättare att spåra hunden ifall av skada och gör att hjälp kan ges snabbare.
Topp 5 vildsvinsskadade hundar 2013-2018 Andel Topp 5 län vildsvinsskadade hundar 2016-2018 Andel
Blandras 39 % Skåne 13 %
Wachtelhund 20 % Kalmar 11 %
Jämthund 15 % Kronoberg 10 %
Östsibirisk Lajka 10 % Södermanland 8 %
Gråhund 10 % V. Götaland 8 %

 

För ytterligare information:
Christer Andersson, djurskadechef Folksam, 0708-31 58 96
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på