Datorer och tv skadas oftast vid åska och blixtnedslag

Nu kommer åskvarningar på flera håll i landet och i samband med åska och blixtnedslag finns risk för skador på hemelektronik. Främst gäller det datorer och tv-apparater – de står för 60 procent av de åskskador som anmäls till Folksam. Men genom att följa några enkla tips kan du undvika skador.

I hemmet är det vanligast att åska och blixtnedslag orsakar skador på hemelektronik. Förra året anmäldes närmare tusen åskskadade föremål till Folksam varav 60 procent var datorer och tv-apparater med tillbehör. Skador på övrig hemelektronik är inte alls lika vanlig, till exempel på telefoner, vitvaror, hemlarm och tv-spel.

Åskskadade föremål anmälda till Folksam 2013 Procent
Dator, tv och tillbehör 59,4%
Telefon 7,9%
Övrig el (lampor, mikrovågsugn, laddare m.m.) 7,7%
Övrigt bild och ljud (musikanläggning, DVD, hemmabio m.m.) 7,3%
Vitvaror 6,7%
Fast monterat (värme-/vattenpump, panna m.m.) 3,6%
Hemlarm 2,6%
Tv-spel 2,0%
Skrivare/fax 1,5%
Övrigt (mat, glas m.m.) 1,3%
Totalt 100%

– Vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om genom att informera om hur man kan skydda sin elektronik vid åskoväder. Vi har fler eldrivna apparater i våra hem än tidigare och många av dem står i standby-läge. Förutom att de drar onödig el så innebär det en risk för att de skadas vid åsknedslag, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Så skyddar du hemelektronik vid åska:
– Dra ur kontakter till el- och antennuttag och lägg sladdarna minst 50 centimeter från uttaget, annars finns risk att blixten hoppar från uttaget till kontakten.
– Dra också ur laddare – de kan skadas även om de just då inte används.
– Se till att ha jordfelsbrytare och överspänningsskydd som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp. Jordfelsbrytare minskar risken för brand, men skyddar inte elektrisk utrustning från skada vid åska och blixtnedslag.

Fler tips vid åska:
– Stäng alla fönster i huset för att försvåra för en eventuell brand att sprida sig.
– Vänta med att duscha eller bada eftersom ström kan ledas genom vattnet vid ett nedslag.

För ytterligare information:
Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, telefon 0708-31 62 94

Följ oss på