Folksam polisanmäler tre medarbetare i Helsingborg för mutbrott

[Texten uppdaterad 14 februari, 2014. Texten har justerats så att det framgår att den polisanmälan mot byggbolaget som Folksam lämnade in den 21 januari endast omfattade mutbrott.]

Massmedia har i dag uppmärksammat ett polisärende där ett byggbolag i Helsingborg misstänks för bedrägeri och givande av muta. Tre medarbetare på Folksams kontor i Helsingborg misstänks också för tagande av mutor. Folksam har polisanmält byggbolaget och de tre medarbetarna och polisutredning pågår nu mot personerna i fråga. Med anledning av detta vill Folksam lämna följande information:

I början av oktober 2013 fick Folksams säkerhetsavdelning information om att medarbetare på Folksams byggskadeavdelning i Helsingborg kunde vara utsatta för mutbrott och bedrägeri av ett lokalt byggföretag, varpå en internutredning startade.

Utredningen ledde fram till att misstankarna mot tre medarbetare i Folksam och byggbolaget stärktes varpå Folksam den 21 januari lämnade in en polisanmälan rörande mutbrott.

– Vår interna utredning tydde på att byggbolaget överfakturerat oss för arbete de utfört. Under tre års tid har de också på ett systematiskt sätt mutat enskilda medarbetare på vårt lokalkontor med gåvor i form av alkohol och restaurangmiddagar. Detta strider inte bara mot svensk lag utan även mot våra interna regler som är väldigt tydliga på denna punkt, säger Tomas Norderheim, vice vd Folksam.

Folksam bistår nu polisens utredning med faktauppgifter, exempelvis upplysningar om interna regelverk och skaderegleringsrutiner. Polisen har även fått Folksams interna utredning.

De misstänkta medarbetarna är tillsvidare avstängda från sitt arbete i Folksam i avvaktan på resultatet av polisutredningen.

För ytterligare information:
Tomas Norderheim, vvd och stabschef Folksam, telefon, 0708-31 62 95
Anna Karin Wallberg, presskontakt Folksams Information, telefon 0708-31 68 02

Följ oss på