Hundar populärare än katter

Om du måste välja, föredrar du då katt eller hund? I Sverige anser sig fler personer vara hundmänniskor än kattmänniskor. 58 procent föredrar hund medan 42 procent väljer katt visar en undersökning* från Folksam. Undersökningen visar också att hundens popularitet ökar ju äldre vi blir.

I undersökningen har 2 154 personer fått frågan om de föredrar katter eller hundar, och närmare sex av tio svarar att de generellt sett föredrar hundar framför katter.

– Frågan om ”katt eller hund” engagerar och de flesta har en rätt klar bild av vilken kategori de tillhör. Och även om man självklart kan tycka om både katt och hund lika mycket, så är det inte så många av våra kunder som har både katt och hund som husdjur. De flesta väljer antingen eller, säger Jan Lindblom, marknadschef Djur, Folksam.

Folksams undersökning visar också att män i högre grad än kvinnor föredrar hund. 60 procent av männen väljer hund framför katt, medan en något lägre andel av kvinnorna, 55 procent, föredrar hund.

Skillnaden i valet mellan katt eller hund blir större ju högre upp i åldern man kommer. Ju äldre de tillfrågade personerna är, i desto högre grad föredrar de hund. I åldersgruppen 14-34 år är det jämnt lopp mellan hund och katt, 50 procent vardera. Bland 35-55-åringar väljer 58 procent hund, och i gruppen 56-79 år är det hela 63 procent som föredrar hund.

En viss skillnad märks också beroende på utbildningsgrad. Lågutbildade föredrar oftare hundar än högutbildade, 65 respektive 56 procent.

– Oavsett vilket husdjur ditt hjärta klappar för, så är det viktigt att se till att skydda din fyrfota vän med en bra försäkring. Då kan du känna dig trygg att din hund eller katt ska få rätt vård om den skadar sig eller blir sjuk, säger Jan Lindblom.

Folksams hundförsäkring

Folksams kattförsäkring

* TNS-Sifo genomförde på uppdrag av Folksam 2 154 intervjuer den 21-23 maj 2014. De svarande var i åldern 18-79 år och totalresultatet har vägts utifrån kön, ålder och region så att det är representativt för riket.

För ytterligare information:
Jan Lindblom, marknadschef Djur, Folksam, telefon 0708-31 65 15
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66

Följ oss på