Stor skillnad mellan bästa och sämsta ridhjälmen i Folksams test

Det är stor skillnad mellan de bästa och de sämsta ridhjälmarna. Skillnaden är så pass stor att vissa huvudskador vid ridolyckor kan undvikas om ryttaren använder en av de bättre hjälmarna. Det visar Folksams test av tio av de vanligaste ridhjälmarna för ungdomar och vuxna på den svenska marknaden.

Ridsport är den näst största ungdomsidrotten i Sverige räknat i antal aktiviteter*. Den viktigaste skyddsutrustningen för ryttaren är förstås ridhjälmen. Folksam har därför testat tio av de vanligaste ridhjälmarna för ungdomar och vuxna på den svenska marknaden.

Det är tre ridhjälmar som ger bättre skydd än de andra: Back on Track EQ2 som är ”Bäst i test”, samt Horka Red Horse Rider och John Whitaker Victory som utses till ”Bra köp”. Sämst skydd ger ridhjälmarna Mountain Horse AeroPro, Active CRW, Uvex Perfexxion Active och Transformer Lami Cell.

– Ridning och hästar engagerar många av våra kunder och vi har testat ridhjälmar för att hjälpa dem att välja en bra hjälm. Vårt test visar att skillnaden mellan de testade hjälmarna är så stor att valet av hjälm kan utgöra skillnaden mellan en huvudskada eller ej, säger Helena Stigson, forskare på Folksam och ansvarig för testerna.

Varannan ryttare har någon gång ramlat av hästen och fått en hjärnskakning. Bland Folksams kunder som ramlat av hästen och fått en huvudskada så är det hela en av sju som fått bestående besvär – det som kallas medicinsk invaliditet och som kan vara allt från koncentrations- och minnessvårigheter till svårare besvär. Därför är det viktigt med en bra hjälm.

Alla hjälmar som ingår i Folksams test är sedan tidigare testade och godkända enligt Konsumentverkets CE-normer. Men Folksams tester är mer verklighetstrogna än de som krävs enligt lag eftersom de även omfattar snett islag där huvudet utsätts för rotation – något som i princip alltid sker vid en ridolycka. Ett snett slag mot huvudet kan orsaka svåra huvudskador såsom hjärnskakning med medvetslöshet och nervskador.

– I testerna där huvudet utsätts för rotation är hjälmen Back on Track EQ2 bäst. Men även hos denna hjälm är risken för huvudskador påtaglig. Samtliga ridhjälmar i testet skulle behöva vara betydligt mer skyddande för sneda islag där huvudet utsätts för rotation, samtidigt som Konsumentverkets CE-normer och EU:s krav skulle behöva vara hårdare, säger Helena Stigson.

Folksam har genomfört tre islagstester: två tester som simulerar ridolyckor med sneda islag mot huvudet och ett rakt islagstest**. Det raka islagstestet är det enda som ingår i lagkravet på ridhjälmar.

* Källa: Riksidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2013
** Rakt islag, hjälmen släpps rakt ned i marken och accelerationskraft i träffögonblicket mäts.

Se film om ridhjälmstestet på YouTube:
YouTube - Folksams test av ridhjälmar

Fakta om ridhjälmstestet
Se bifogad forskningsrapport samt resultattabell för utförligt resultat av de testade ridhjälmarna. Hela testet finns på www.folksam.se/ridhjalmar

Bilder på alla testade hjälmar finns att ladda ner på www.flickr.com/folksam

För ytterligare information:
Helena Stigson, forskare och ansvarig för testerna Folksam, telefon 0708-31 62 04
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66

Följ oss på