Stor skillnad mellan ridhjälmar i Folksams test

Folksams test av 15 ridhjälmar för barn och vuxna på den svenska marknaden visar att bara tre av femton testade hjälmar får godkänt. Om olyckan är framme kan rätt val av ridhjälm vara skillnaden mellan att få en hjärnskakning eller inte. Dessutom är inte priset avgörande för hur bra hjälmen är, tvärtom är en av de dyraste hjälmarna bland de sämsta.

Totalt utmärker sig tre hjälmar i testet och får Folksams utmärkelse Bäst i test eller Bra Val. Bäst i test är Back on Track EQ3 Lynx som är 30 procent bättre än medelhjälmen. Back on Track EQ3 och Charles Owen Ayr8 Leather Look fick utmärkelsen Bra val. Den näst dyraste hjälmen i testet hamnade i botten tillsammans med två billigare hjälmar. Risken för hjärnskakning är dock hög i alla testade hjälmar.

– Ungefär en halv miljon svenskar rider regelbundet. Det är den näst största ungdomsidrotten enligt Riksidrottsförbundet. Bland Svenska Ridsportförbundet 154 000 medlemmar drabbas ungefär fem ryttare i veckan av huvudskador. En av nio som drabbas av en hjärnskakning får dessutom bestående besvär. Att det då fortfarande är så få hjälmar som ger ett bra skydd mot hjärnskakningar är minst sagt undermåligt. Här borde ridhjälmstillverkarna ta ett större ansvar, säger Helena Stigson, forskare Folksam.

Det är andra gången Folksam genomför ett ridhjälmstest. Sedan förra testet, som genomfördes 2014, har hjälmarna blivit bättre, men det finns fortfarande stora brister. Folksams test visar att det finns en stor skillnad mellan hjälmarna i testet, och risken för hjärnskakning är två till fem gånger högre om en av de sämsta hjälmarna används istället för den bästa hjälmen.

– Vi ser i vårt test att det finns stor potential att göra hjälmarna säkrare. De två hjälmar som kom bäst ut hade så kallat rotationsskydd (MIPS), men alla ridhjälmar behöver bli bättre på att minska rotationsvåldet för att undvika hjärnskakning eller mer allvarliga hjärnskador, säger Helena Stigson.

Den största skillnaden mellan en bra och dålig hjälm är hur väl den skyddar huvudet vid sneda islag. I dagsläget finns det inga lagkrav på ridhjälmstillverkarna att motverka rotationsvåld. Istället testas endast raka islag för att mäta hur pass bra hjälmarna skyddar mot en skallfraktur. Detta trots att det finns tydliga forskningsresultat som visar att rotationsvåld orsakar hjärnskador.

I Folksams tester testas ridhjälmarna även för sneda islag, vilket bättre täcker in vad som kan hända vid en olycka, jämfört med enbart det raka islag som idag testas enligt lagkrav.

– För oss är det naturligt att engagera oss i hjälmtester då en dålig hjälm kan få stora konsekvenser för våra kunder. Vi tycker därför att det är olyckligt att det inte finns krav på att testa hur pass bra hjälmarna klarar av att skydda mot sneda islag som är det som bäst speglar hur en ryttare slår i huvudet vid en olycka. För att undvika att hjälmar säljs utan rotationsskydd bör även sneda islag omfattas i de europeiska certifieringstesterna, säger Helena Stigson.

– Dock är det viktigt att påpeka att det alltid är bättre med en hjälm än ingen alls. Forskning visar att en hjälm halverar antalet huvudskador jämfört med att vara utan, avslutar Helena Stigson.

Resultat

Back on Track EQ3 Lynx blev Bäst i test, Back on Track EQ3 och Charles Owen Ayr8 Leather Look fick utmärkelsen Bra val.  Hjälmarna belönas med betyg enligt nedan:

5: Hjälmen belönas med Bäst i test. Det innebär att hjälmen uppfyller lagkrav och är 30 procent bättre än medelhjälmen och ger ett bra skydd.

4: Hjälmarna belönas med Bra val. Det innebär att hjälmen uppfyller lagkraven, är bättre än medelhjälmen och ger ett bra skydd.

3: Medelhjälmen i testet och uppfyller lagkraven.

2: Sämre än medel – uppfyller lagkrav men har brister

1: Sämre än medel – uppfyller lagkrav men har dåliga resultat i samtliga tester

Ridhjälmar 2018 MIPS* Pris (kr) Betyg
Back on Track EQ3 Lynx ja 2000 Bäst i test
Back on Track EQ3 ja 1800 Bra Val
Charles Owen  Ayr8 Leather Look nej 4200 Bra Val
Charles Owen  Wellington Classic nej 2500 3
Charles Owen YR8 Sparkling nej 1950 3
Kask Dogma Star Lady nej 6000 3
KEP Cromo nej 3750 3
Uvex Perfexxion II nej 2500 3
Uvex Suxxeed Velours nej 4000 3
Horka Red Horse nej 500 2
Hansbo Ridhjälm HS Gold nej 1000 2
Samshield Shadowmatt +5SW nej 4100 2
Horka Horsy nej 600 1
Equipage Priority nej 1150 1
GPA First Lady 2X nej 5900 1

Läs mer på www.folksam.se/ridhjalmar

För mer information

Helena Stigson, forskare Folksam, telefon 070-831 62 04

Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på