Stor skillnad på de populäraste cykelhjälmarna i Folksams test

Det är stor skillnad mellan de bästa och sämsta hjälmarna i Folksams test av cykelhjälmar för barn, ungdomar och vuxna. Skillnaden är så stor att vissa huvudskador kan undvikas om cyklisten använder sig av en av cykelhjälmarna som utmärker sig som vinnare och Bra val i Folksams test.

– Alla hjälmar som ingår i Folksams test är sedan tidigare testade och godkända enligt europeiska CE-normer. Trots det är det flera hjälmar som enligt våra tester inte skyddar tillräckligt vid en cykelolycka. För att undvika att hjälmar säljs utan rotationsskydd bör lagkraven ändras så att även sneda islag omfattas , säger Helena Stigson, trafiksäkerhetsforskare på Folksam och ansvarig för testerna.

Folksam har sedan 2012 testat cykelhjälmar. Till skillnad mot de tester som krävs för att få sälja en cykelhjälm på svenska marknaden är Folksams tester betydligt tuffare och mer verklighetsnära. Detta eftersom de även omfattar ett så kallat snett islag där huvudet utsätts för rotation, något som i princip alltid sker vid en cykelolycka. För att bättre värdera hur väl hjälmarna minskar risken för att skadas vid de sneda islagen har även datasimulering genomförts baserat på testresultaten.

– Även i år är det många hjälmar som skulle behöva bli bättre. Vi var först att börja konsumenttesta hjälmar på ett sätt som visar på vad som händer vid ett faktiskt olycksförlopp. I lagkraven testas hjälmarna bara för rakt islag vilket speglar hjälmens energiupptagning men inte vad som händer i hjärnan. Dagens lagkrav är bristfälliga och därför engagerar vi oss i hjälmtester för att hjälpa våra kunder att göra ett bra val, säger Helena Stigson.

I årets test har Folksam testat nio cykelhjälmar för barn och elva för vuxna i olika prisklasser. Testerna visar att samtliga hjälmar skulle behöva förbättras, men sju cykelhjälmar är klara vinnare och rekommenderas av Folksam som Bra val.
De tre barnhjälmar som blir Bra val i Folksams test är Etto Commuter MIPS, Giro Race MIPS och Lazer Nut’z S MIPS.
Bland vuxenhjälmar är Bell Event XC MIPS, Bell Super 3 MIPS, Specialized S-Works Prevail II och Occano U MIPS Inmold HLM Bra val. Vinnarhjälmarna finns i alla prisklasser från 600 till 2 400 kronor.

Sämst testresultat fick barnhjälmarna Nakamura Stanley, Scott Spunto 17 och Specialized Shuffle och vuxenhjälmarna ABUS URBAN-I 2.0, Bern Brentwood och B’TWIN MTB 500.

– Det är glädjande att se att sedan Folksam började testa cykelhjälmar har antalet hjälmar som fått rotationsskydd ökat markant och att skatehjälmarna blivit säkrare, vilket helt och hållet beror på konsumentkrafter. Konsumenttester fyller här en viktig funktion då rotationsskydd inte omfattas av dagens lagkrav. Däremot är det oroväckande att det är få barnhjälmar som har grönt spänne vilket är viktigt för att undvika att barn fastnar och skadas vid lek, säger Helena Stigson.

Om testet
Folksam har testat nio barnhjälmar och elva vuxenhjälmar i prisklassen 99 kr – 2 400 kr. De utvalda hjälmarna är de vanligaste hjälmarna på marknaden utifrån försäljningsstatistik och genom att rådfråga personal i cykel- och sportbutiker. Varje hjälm har testats för fyra olika islag. För att minska inverkan av mätosäkerhet testades två hjälmar för varje testmoment. Dessutom har de krafter som uppmätts i krockdockans huvud vid testning används som underlag för datorsimuleringar där en modell av människohjärnan användes. På så sätt kan Folksam avgöra vilka kraftnivåer från de olika hjälmtesterna som är skadliga. Genom att testa hjälmens egenskaper i fler situationer gynnas de mer robusta hjälmarna som inte bara är framtagna för att klara lagkravet. Alla hjälmar som ingår i testet uppfyller lagkraven som ställs på en cykelhjälm.

Hela testet finns på folksam.se/cykel
Se bifogad forskningsrapport för utförligt resultat av de testade cykelhjälmarna

För ytterligare information:
Helena Stigson, trafiksäkerhetsforskare Folksam, telefon 0708-31 62 04
Folksams pressjour, 08-772 66 60

 

Följ oss på