Catrina Ingelstam ny internrevisionschef för Folksam Sak

Efter fem år på posten som CFO för Folksam byter Catrina Ingelstam tjänst och tar över som internrevisionschef för Folksam Sak. Catrina Ingelstam tillträder som internrevisionschef den 1 januari 2015. Hon kvarstår i sin roll fram till dess att Folksams nya CFO Pia Marions tillträtt tjänsten.

– Efter fem år som CFO på Folksam känner jag att tidpunkten är inne att gå vidare. Folksam ska vara ett modernt finansiellt företag och jag vill fortsätta bidra i det arbetet, men från en annan position än tidigare. En väl fungerande internrevision är en förutsättning för att vi ska uppnå det målet, säger Catrina Ingelstam.

– Under sin tid som CFO har Catrina Ingelstam starkt bidragit till att utveckla Folksam. Hon har förbättrat och förstärkt Folksams finansiella rapportering. Med nya regelverk som Solvens 2 ställs allt högre krav på Folksam och därför känns det väldigt bra att Catrina, med sin långa erfarenhet och gedigna kunskaper nu tar över ansvaret som internrevisionschef, säger Jens Henriksson, koncernchef för Folksam.

Internrevisionen är en oberoende, objektiv gransknings- och rådgivningsverksamhet med uppgift att genom revision tillföra värde och förbättra verksamheten i Folksam. Internrevisionen bidrar till måluppfyllelse genom att systematisk och strukturerat värdera och öka effektiviteten i verksamheten och dess riskhantering, interna styrning och kontroll.

För ytterligare information:
Catrina Ingelstam, tillträdande internrevisionschef Folksam Sak, telefon 0708-31 60 75
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

Följ oss på