Folksam delar ut anslag till forskning inom hälsa och skadeförebyggande

Folksams forskningsstiftelse har beslutat att bevilja anslag till fyra projekt som har planerad start 2017. Projekten omfattar forskning kring graden av neuronskador efter hjärnskakningar inom idrotter såsom boxning och ishockey, hälsokonsekvenser av stillasittande, interaktionen mellan luftföroreningar och fysisk aktivitet, samt samband mellan sjukskrivning och medicinsk invaliditet.

– Vi engagerar oss i våra kunders hälsa och en viktig del i det arbetet är att stödja forskningsprojekt som bidrar till att förebygga och lindra skador och sjukdomar, säger Anders Kullgren, Folksams forskningsstiftelse.

Folksams forskningsstiftelses ändamål är att genom egen verksamhet eller ekonomiska bidrag främja olycksfalls- och sjukdomsförebyggande, rehabiliterande och hälsofrämjande vetenskaplig forskning. Stiftelsen delar normalt ut mellan 1,5 och 2 miljoner kronor per år. I år tilldelas följande projekt anslag:

Professor Kaj Blennow, Klinisk Neurokemi Lab, Neurofysik och fysiologi, Sahlgrenska, Göteborg
A novel blood test to detect and monitor neuronal damage in concussion
Projektets syfte är att kliniskt validera blodmarkörer för att studera graden av neuronskador efter hjärnskakningar inom idrotter såsom boxning och ishockey. Forskningen kommer kunna resultera i ett diagnosverktyg för att fastställa hur allvarlig en hjärnskakning är. Det är ett viktigt steg för att undvika att idrottare som fått en allvarlig hjärnskakning återgår för tidigt och därmed riskera att få bestående men av sina skador.

Maria Hagströmmer, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, Stockholm
Är sitta verkligen det nya röka? En 15-årsuppföljning av objektivt mätt stillasittande på dödlighet och insjuknande i kroniska sjukdomar
Projektets syfte är att studera hälsokonsekvenser av stillasittande. Stillasittande och tid i olika intensitet av fysisk aktivitet analyseras mot dödlighet och insjuknande i kroniska sjukdomar. På kort sikt kan projektet öka förståelsen kring sambanden mellan fysisk aktivitet, stillasittande och hälsa i befolkningen och på längre sikt informera beslutsfattare och därmed bidra till rekommendationer om stillasittande samt uppbyggnad av interventioner.

Johan Sommar, Folkhälsa och Klinisk medicin, Umeå Universitet
Tål man luftföroreningarna bättre bara man anstränger sig lite? – Långtidseffekter
Syftet är att studera interaktionen mellan luftföroreningar och fysisk aktivitet (till exempel cykling och joggning). Att fysisk aktivitet generellt är bättre för hälsan än inaktivitet är väl belagt, men om fysisk ansträngning i förorenad luft får samma effekt är i stort sett inte alls studerat. Resultaten kan få stor betydelse för riskbedömningar och hälsoråd, liksom för frågan om man bör bygga cykelleder inne i städer med mycket trafik och höga avgashalter.

Kristina Alexandersson, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm
Medicinsk invaliditet och långvarig sjukfrånvaro efter bilolycka
Projektet är ett flerårigt doktorandprojekt med syfte att kartlägga samband mellan sjukskrivning och medicinsk invaliditet. Projektet kommer generera både bredare och djupare kunskap om hur vanligt det är att en personskada hos förare eller passagerare av personbil involverad i bilolycka leder till så allvarliga skador att den skadade blir långtidssjukskriven, får sjuk- eller aktivitetsersättning, bedöms ha medicinsk invaliditet respektive drabbas av förtida död.

För ytterligare information:
Anders Kullgren, Folksams forskningsstiftelse, telefon 0708-31 68 35
Folksams pressjour, telefon 08-772 66 60

Följ oss på