Forskning om bröstcancer och prostatacancer belönas med Nordiska Medicinpriset 2016

Nordiska Medicinpriset 2016 avseende forskning om bröstcancer tilldelas forskarna Heikki Joensuu, Helsingfors universitet och Lisa Rydén, Lunds universitet. Nordiska Medicinpriset 2016 avseende forskning om prostatacancer tilldelas forskarna Henrik Grönberg, Karolinska Institutet och Jonas Hugosson, Göteborgs universitet.

Nordiska medicinpriset, som utdelas av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset i samarbete med Folksam, är ett av Nordens största medicinpriser och utdelas årligen. Prissumman på en miljon kronor, som i år delas av de fyra pristagarna, tilldelas för ”särskilt framstående vetenskapliga insatser” inom områden som har stor betydelse för människors hälsa och ohälsa. Pristagare utses efter ett omfattande nomineringsförfarande där de medicinska fakulteterna vid universiteten i Norden inbjuds att föreslå pristagare.

Nordiska Medicinpriset kommer att delas ut den 2 februari 2017 i Folksams lokaler på Bohusgatan 14 i Stockholm. Inbjudan till prisutdelning och pristagarnas föreläsningar skickas separat.

Styrelsens prismotivering
För deras internationellt ledande forskning som skapat en omfattande och viktig vetenskaplig bas rörande diagnostik och behandling av bröstcancer respektive prostatacancer.

Individuella motiveringar avseende pristagarna

  • Heikki Joensuu utses till pristagare för sina omfattande studier rörande utvärdering av nya läkemedel för behandling av bröstcancer. Hans forskning har haft stor betydelse för utvecklingen av sådana nya behandlingsmöjligheter vid bröstcancer.
  • Lisa Rydén utses till pristagare för sina grundläggande studier av cirkulerande tumörceller och lymfkörtelmetastaser vid bröstcancer. Hennes forskning har haft stor betydelse för identifiering av riskfaktorer för tumörspridning vid tidig och metastaserad bröstcancer.
  • Henrik Grönberg utses till pristagare för sina omfattande och internationellt ledande studier rörande genetiska faktorers betydelse vid prostatacancer. Hans translationella forskning har haft stor betydelse för förståelsen av genetiska markörers roll vid diagnostik av prostatacancer.
  • Jonas Hugosson utses till pristagare för sina grundläggande och internationellt uppmärksammade screening-studier rörande prostatacancer. Hans forskning har haft stor betydelse för förståelsen av prostatacancerns förlopp och banat väg för framtida screeningprogram.

För ytterligare information:
Björn Rydevik, professor och ordförande i Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset, telefon: +46 705 400 939
Lisa Rydén, professor, telefon: +46 706 720 923
Heikki Joensuu, professor, telefon: +358 407 210 438
Henrik Grönberg, professor, telefon: +46 703 411 356
Jonas Hugosson, professor, telefon: +46 708 793 304

Om Nordiska Medicinpriset
Det Nordiska Medicinpriset är ett av Nordens största medicinpriser och delas varje år ut till en eller flera forskare som belöning för en framstående vetenskaplig prestation. Prissumman är en miljon kronor och delas ut av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset (tidigare SalusAnsvarstiftelsen), som har sitt ursprung i Salus fond för medicinsk forskning som tillkom 1979 vid dåvarande försäkringsbolaget Salus 50-årsjubileum. När Folksam 2013 förvärvade SalusAnsvar ändrades namnet på priset till ”Nordiska Medicinpriset” och priset utdelas i samarbete med Folksam.

Följ oss på