Forskning inom idrottsmedicin och fysisk aktivitet belönas med Nordiska Medicinpriset 2015

Nordiska Medicinpriset, som 2015 avser forskning inom idrottsmedicin och fysisk aktivitet, tilldelas forskarna Lars Engebretsen och Roald Bahr, Oslo universitet respektive Norges idrottshögskola, Jón Karlsson, Göteborgs universitet, och Michael Kjær, Köpenhamns universitet.

Nordiska Medicinpriset, som utdelas av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset i samarbete med Folksam, är ett av Nordens största medicinpriser och utdelas årligen. Prissumman på en miljon kronor, som i år delas av de fyra pristagarna, utdelas för ”särskilt framstående vetenskapliga insatser” inom områden som har stor betydelse för människors hälsa och ohälsa. Pristagare utses efter ett omfattande nomineringsförfarande där de medicinska fakulteterna vid universiteten i Norden inbjuds att föreslå pristagare.

Nordiska Medicinpriset kommer att delas ut den 27 januari 2016 i Folksams lokaler på Bohusgatan 14 i Stockholm. Inbjudan till prisutdelningen samt pristagarnas föreläsningar skickas separat.

Styrelsens prismotivering
För deras internationellt ledande forskning som skapat vetenskapligt baserad kunskap om betydelsen av fysisk aktivitet för människors hälsa, samt vetenskapligt baserade åtgärder rörande förebyggande åtgärder och behandling av idrottsskador.

Individuella motiveringar avseende prisstagarna

  • Lars Engebretsen och Roald Bahr utses till pristagare för sina grundläggande studier av ofta förekommande idrottsskador, t.ex. främre korsbandsskador och idrottsrelaterade huvudskador. Lars Engebretsen och Roald Bahr har identifierat viktiga biomekaniska skademekanismer, och har utifrån sin forskning också utvecklat effektiva förebyggande åtgärder för att minska riskerna för att idrottare ska drabbas av sådana skador.
  • Jón Karlsson utses till pristagare för sin grundläggande forskning om bl.a. ledbandsskador i fot- och knäled samt för att han på ett avgörande sätt höjt nivån på klinisk forskning inom ortopedi och idrottsmedicin med ett stort antal välgjorda prospektiva, randomiserade studier. Han har därigenom skapat viktig och kliniskt relevant evidensbaserad kunskap, som både idrottsläkare och patienter kan använda för beslut om behandling av idrottsrelaterade skador.
  • Michael Kjær utses till pristagare för sin omfattande och internationellt ledande translationella forskning som klarlagt basala effekter av fysisk aktivitet på människans endokrina system och bindväv. Han har även i sin forskning gjort banbrytande fynd rörande mekanismerna för läkning av sen- och muskelskador, som ofta drabbar idrottare.

Sammanfattning: Dessa innovativa och mycket produktiva forskare har genom sin framstående internationellt ledande forskning visat på den stora betydelsen av basal forskning, epidemiologi, biomekanik och prospektiv klinisk forskning inom idrottsmedicin och fysisk aktivitet.

För ytterligare information:
Björn Rydevik, professor och ordförande i Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset, telefon: +46 705 73 31 39
Lars Engebretsen, professor, telefon: +47 48 40 06 48
Roald Bahr, professor, telefon: +47 23 26 23 02
Jón Karlsson, professor, telefon: +46 705 798 755
Michael Kjaer, professor, telefon: +45 35 31 21 85

Om Nordiska Medicinpriset
Det Nordiska Medicinpriset är ett av Nordens största medicinpriser och delas varje år ut till en eller flera forskare som belöning för en framstående vetenskaplig prestation. Prissumman är en miljon kronor och delas ut av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset (tidigare SalusAnsvarstiftelsen), som har sitt ursprung i Salus fond för medicinsk forskning som tillkom 1979 vid dåvarande försäkringsbolaget Salus 50-årsjubileum. När Folksam 2013 förvärvade SalusAnsvar ändrades namnet på priset till ”Nordiska Medicinpriset” och priset utdelas i samarbete med Folksam.

Följ oss på