Folksam Sak ökar i Folksam Skadeförsäkring

Folksam Sak ökar sin ägarandel i Folksam Skadeförsäkring från 51 procent till 75 procent. Därmed förbättras Folksams möjligheter att engagera sig för kunderna på den finska marknaden.

Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak) har idag ingått ett avtal med Aktia Bank Abp (Aktia Bank) om att förvärva ytterligare 24 procent i Folksam Skadeförsäkring Ab. Folksam Saks ägarandel i bolaget ökar därmed från 51 procent till 75 procent, medan Aktia Banks andel minskar till tio procent. Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas andel förblir oförändrad på 15 procent.

– Vårt ökade ägande i Folksam Skadeförsäkring ger oss än bättre möjligheter att engagera oss i våra kunder, samtidigt som det är positivt för företagets långsiktiga utveckling. Folksam Skadeförsäkring är ett välskott bolag, uppvisar goda resultat och ger Folksam Sak nu större andel av dess resultat, säger Pia Carlsson-Thörnqvist, som är Folksams ägaransvariga för Folksam Skadeförsäkring.

Aktia Bank inledde samarbetet med Folksam 2012 när Folksam Sak kom in som majoritetsägare med 51 procent. Nu utnyttjar Folksam Sak den option man fick vid köpetillfället att inom tre år förvärva ytterligare 24 procent av aktierna i Folksam Skadeförsäkring från Aktia Bank.

Aktia Bank förblir Folksam Skadeförsäkrings viktigaste distributör och i samband med transaktionen har samarbetet förlängts med ytterligare fem år. Folksam Skadeförsäkring fokuserar på att erbjuda de finska kunderna ett konkurrenskraftigt erbjudande inom skadeförsäkringar.

Pia Carlsson-Thörnqvist, Folksams ägaransvarig för Folksam Skadeförsäkring, telefon 0708-31 50 83
Patrick Holm, Chef för distribution och marknadsföring, Folksam Skadeförsäkring, telefon +358 505 95 27 43
Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksam med dotterbolag, telefon 0708-31 65 26

Följ oss på