Många skolbarn oförsäkrade på fritiden

I dagarna börjar Sveriges skolbarn igen efter sommarlovet. Enligt Folksams senaste granskning är Sveriges skolbarn försäkrade under skoltid, men på fritiden är uppemot 64 500 barn helt oförsäkrade. Detta trots att fyra av fem olyckor sker på fritiden.

Barn i Sverige växer upp i ett tryggt hörn av världen. Endast ett fåtal drabbas av allvarliga sjukdomar och vardagen utsätter dem för relativt få risker som kan spoliera deras framtid. Ändå skadas 130 000 barn varje år i Sverige och 49 kommuner lämnar sina grundskoleelever helt oförsäkrade på fritiden. Detta trots att fyra av fem skador inträffar efter skoltid.

De flesta skador och sjukdomar som drabbar barn läker ut men ibland blir det kroniska sjukdomstillstånd eller någon form av funktionsnedsättning som kan få såväl ekonomiska som sociala konsekvenser. Även barnens föräldrar kan påverkas. Det statliga socialförsäkringssystemet är huvudsakligen uppbyggt för att täcka inkomstbortfall för dem som är etablerade på arbetsmarknaden. Men barn som förlorar sin framtida arbetsförmåga kan löpa risk att drabbas av livsvarig fattigdom som vuxen – bara för att de bor i fel kommun.

Folksams undersökning visar att 30 procent av alla barn saknar en privat barnförsäkring. Det betyder att uppskattningsvis 64 500 barn är helt oförsäkrade när de inte vistas i skolan. Utifrån nationell skadestatistik kan vi förvänta oss att drygt 5 000 av dessa barn kommer att söka akutvård på grund av skada under nästa år. Vanligast är att barn skadar sig när de spelar fotboll – inte för att den sporten är farligast, utan för att det är den är mest populär.

Skolförsäkringarna täcker enbart skador orsakade av olyckor, men om barnet får besvär på grund av sjukdom ges ingen ekonomisk ersättning. Alla föräldrar bör därför skaffa en barnförsäkring och kontrollera att den gäller för såväl olyckor som sjukdomar.

Följ oss på