Folksam omorganiserar för större kundfokus

Folksams vd och koncernchef Jens Henriksson ser över organisationen för att skapa större kundfokus. Förändringarna träder i kraft från och med september och innebär bland annat att Folksams tre affärsområden blir två.

– Inriktningen kan sammanfattas i de tre orden enkelhet, effektivitet och kundfokus, vilket rustar oss bättre för omvärldens påverkan. Vi förändrar för att få större kundfokus med en effektivare och tydligare organisation. Samtidigt behåller vi Folksams styrka – vårt engagemang i mötet med kunderna, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef Folksam.

Förändrad organisation:

  • Affärsområdena Partner och Kollektivavtalad affär slås samman.
  • Affärsområde Privat affär delas i två delar: Marknad och försäljning samt Privat affär. Till Marknad och försäljning förs avdelningarna Marknadskommunikation, Inhouse samt Varumärkesutveckling (idag inom Kommunikation).
  • Vd-staben utökas med Informationsavdelningen (idag inom Kommunikation).
  • Kontorsdrift och administration (idag inom affärsområde Privat) förs över till enheten HR och Intern Service som byter namn till Människor och miljöer.
  • Liv- och Pensionsservice, LPS, (idag inom Produkt) flyttas till Skador som byter namn till Skador och pensionsservice.

Medarbetare på nya tjänster:

  • Elisabeth Sasse utses till chef för det nya affärsområdet Partner och Kollektivavtal (idag chef för Partneraffär och tillförordnad chef för Kollektivavtalad affär).
  • Per Ardehed utses till chef för Marknad och försäljning (idag chef Försäljning).
  • Jesper Andersson utses till chef för affärsområde Privat (idag vd Tre Kronor).
  • Ylva Wessén utses till chef för Vd-staben (idag chef Risk och Compliance Folksam Sak).

Per Ardehed, Jesper Andersson och Ylva Wessén blir därmed nya ledamöter i Folksams ledningsgrupp. Tomas Norderheim, idag vice vd och chef Vd-staben, samt Torbjörn Eckerdahl, idag chef Privat Affär, går båda i pension vid årsskiftet och fortsätter som seniora rådgivare fram till dess.

Förändringarna träder i kraft den 1 september 2016.

För ytterligare information:
Folksams pressjour, telefon 08-772 66 60

Följ oss på