Folksamgruppen publicerar årsrapporter för 2019

Folksamgruppens årsredovisningar för Folksam ömsesidig livförsäkring och Folksam ömsesidig sakförsäkring 2019 samt års- och hållbarhetsrapport 2019 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Års- och hållbarhetsrapporten är övergripande för hela Folksamgruppen och ger en samlad bild av strategi och finansiellt läge för koncernerna samt hållbarhetsredovisningen. Års- och hållbarhetsrapporten på engelska publiceras i maj.

– Folksamgruppen står starkt genom våra engagerade medarbetare, goda relationer med våra samarbetspartner och starka finanser. Under 2019 har Folksamgruppen arbetat framåt med fokus på hållbarhet, digitalisering och kostnadsminskningar. Det gör oss väl rustade för den påverkan på marknaderna och i samhället som coronaviruset medför. Vi vet inte hur djup svackan kommer att bli, men vi är finansiellt stabila och kan stå emot avsevärd turbulens. Vi finns här för våra kunder och hittills har utvecklingen haft begränsad påverkan i våra bolag, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef.

För mer information kontakta:

Christina Sjölund, Investerarrelationer, 070-8316743

Folksamgruppens pressjour: 08-7726660

Den tryckta versionen av års- och hållbarhetsrapporten kan laddas ned i pdf-format nedan.

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-03-04

  Tillsammans med stiftelsen Chalmers Industriteknik har vi på Folksam genomfört en studie där vi kartlagt hur gravida använder bältet. S...

2020-08-28

  De allvarliga olyckorna i Järvsös bergscykelpark har skapat diskussion. Självklart innebär downhill en risk i och med hög hastighet i k...

2020-08-17

Ingen har väl undgått att media rapporterat om olyckor i samband med användning av elsparkcyklar. Vi på Folksam har tidigare studerat detta men...

Följ oss på