Folksamgruppen når målet på 25 miljarder kronor i gröna obligationer

Genom en investering på 600 miljoner kronor i en grön obligation som Världsbanken ger ut har Folksamgruppen uppnått målet att före utgången av 2018 äga mer än 25 miljarder kronor i gröna obligationer. Det är en viktig del av Folksamgruppens hållbarhetsarbete och befäster positionen som en globalt ledande aktör inom gröna obligationer. De utgör nu sex procent av det förvaltade kapitalet.

– När vi satte upp målet om 25 mdr för drygt två sedan var det för att visa för både oss själva och de finansiella marknaderna att vi menade allvar med vår förflyttning. Att investera i gröna obligationer och andra obligationer utgivna av låntagare med hållbarhetsfrågor högt på agendan är en viktig del av vårt DNA. Det har varit en fantastisk resa så här långt. Vi har knutit starka band med många viktiga aktörer, inte minst Världsbanken där vi nu är med och finansierar en mängd projekt som ytterst handlar om att utrota fattigdom i världen och skapa delat välstånd, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef i Folksamgruppen på ett seminarium i samband med Världsbankens och IMF:s årsmöten.

Läs mer: ”Wow-känsla när man ser vilken nytta det gör”

– Samtidigt har våra goda affärsrelationer med Sveriges kommuner stärkts ytterligare och vi är stolta över att få vara del av de ansträngningar som görs för att skapa hållbara samhällen. Sedan vi satte upp målet har marknaden för gröna obligationer och vad som ofta kallas hållbara obligationer utvecklats enormt och det är glädjande att vi varit med och bidragit. Vi är i den här marknaden för att stanna och är mycket förväntansfulla och entusiastiska inför fortsättningen, avslutar Jens Henriksson.

Gröna obligationer är ett sätt för Folksamgruppen att rikta investeringar mot projekt som bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling, viket ligger väl i linje med Folksamgruppens vision att våra kunder ska känna sig trygg i en hållbar värld.

För ytterligare information:

Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning Folksamgruppen, 0708-31 53 21
Folksamgruppens pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på