Folksam lanserar byggmiljoguiden.se för fackmän och lekmän

Hemmafixaren ska ges samma möjligheter som proffsen att bygga miljömedvetet. Därför lanserar Folksam idag byggmiljoguiden.se.
– Vi engagerar oss i det våra kunder tycker är viktigt och vill bjuda på kunskaper om hur du väljer material som gör minst skada på människor, luft, mark och vatten, säger Folksams hållbarhetschef, Karin Stenmar.

Folksams Byggmiljöguide 2017 är den tionde i ordningen, sedan den första upplagan 1996 – men medan trycksaken i hög grad använts av branschens experter, hoppas Folksam att den nya byggmiljoguiden.se ska komma till användning även av alla som själva bygger om hemma.

– Det är ett enkelt och pedagogiskt verktyg, som med olikfärgade markeringar berättar om var på miljöskalan olika produkter befinner sig. Vi värderar t.ex. hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper enligt Kemikalieinspektionen, hälso- och miljöfarlighet vid byggskedet, emissioner som riskerar att påverka innemiljö negativt samt risker för att arbetare, närliggande samhällen och miljö utsätts för särskilt farliga ämnen vid tillverkningen av polymerer, säger Karin Stenmar.

Byggmiljöguiden har tagits fram av Folksam i samarbete med SundaHus.

– SundaHus riktar sig till bygg- och fastighetsbranschen genom system- och miljökonsulttjänster för medvetna materialval. Det är därför extra roligt att stödja Folksam i att hjälpa hemmafixare, säger Arvid Jannert, VD på SundaHus i Linköping AB.

Byggmiljoguiden.se innehåller information om produkter för att underlätta bra och miljömedvetna materialval vid renovering eller nybyggnation.

Folksam är en storbeställare av byggreparationer, för cirka 800 miljoner kronor per år. Byggmiljöguiden utvecklades initialt för att Folksam behövde kunskaper om hur dessa reparationer kunde utföras så miljömässigt som möjligt.

För ytterligare information:

Karin Stenmar, Chef Hållbarhet, Folksamgruppen, telefon 0708-31 66 76

Folksams pressjour, telefon 08-772 66 60

Följ oss på