Folksam talar på FN-konferens om hållbar finansiering

Folksamgruppen är inbjuden att tala om hur man arbetar med investeringarna för att nå globala hållbarhetsmål.
Företaget representeras av hållbarhetschefen Karin Stenmar som talar på temat hur pensions- och försäkringspengar bidrar till hållbara samhällen lokalt och globalt. 

Karin Stenmar deltar på konferensen i FN-högkvarteret i New York tillsammans med andra representanter från SISD, Swedish Investors for Sustainable Development.

Folksam är en av världens största investerare i gröna/hållbara obligationer. Målet är att ha investerat 25 miljarder kronor under 2018. Förra veckan nåddes 20 miljarders strecket då gruppen gjorde sin största investering någonsin, då i gröna obligationer utgivna av EIB.

Folksamgruppen har redan investerat närmare tre miljarder kronor i en ny slags global utvecklingsobligation från Världsbanken med kopplingar till de globala hållbarhetsmålen och anses vara världsledande på området.

Enligt FN krävs det en total investering per år på i storleksordningen 40.000–60.000 miljarder kronor för att uppnå målen i Agenda 2030. För att lyckas med det försöker FN få med sig världens stora kapitalförvaltare, som till exempel pensionsbolagen.

SISD (Swedish Investors for Sustainable Development), är ett samarbete för svenska investerare som initierats av SIDA och syftar till investeringar i globala hållbara målen inom 2030. I Sida-nätverket återfinns flera av Sveriges största pensions- och kapitalförvaltare. En av huvudfrågorna handlar om hur de kan bidra till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål, utan att göra avkall på sina vinstkrav.

För ytterligare information:

Kajsa Moström, presschef 0708-31 64 07
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på