Folksam ansluter sig till finansvärldens internationella klimatupprop

Folksam ställer sig bakom finansvärldens internationella klimatupprop Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD, vars ramverk ska mildra finanssektorns klimatpåverkan.

– Vi engagerar oss i det våra kunder bryr sig om och vill tydligt ta ställning för seriös hållbarhetsrapportering. Det är viktigt att att finansbranschen ger konsekvent, jämförbar och tillförlitlig klimatrelaterad information. Det lägger grunden till informerade beslut och bidrar till att upprätthålla finansiell stabilitet, säger Folksams vd, Jens Henriksson.

TCFD har utvecklat ett ramverk på fyra huvudsakliga områden, Governance, Strategi, Riskhantering och relevanta mätvärden, vilka syftar till ett mer informerat beslutsfattande, bättre kapitaltilldelning samt jämförbarhet då det gäller data och information.

Ramverket ska stödja företagens strävan efter att ge kvalitativ hållbarhetsinformation till finanssektorns intressenter, samt till tillsynsmyndigheterna.

TCFD grundades i december 2015 av det internationella organet Financial Stability Board, FSB.


För ytterligare information:

Karin Stenmar, hållbarhetschef Folksamgruppen, 070-831 66 76, karin.stenmar@folksam.se

Pressjouren, 08-772 66 60

Följ oss på