Netflix i fara när åskan går

Tv:n fortsätter att dominera som det föremål som i första hand blir skadat vid åska. Samtidigt blir det allt vanligare att enheter som Apple TV och Chromecast tar stryk när åskan går. Det visar en ny undersökning från Folksam. 

– Att åskan kommer varje sommar, det är något man får räkna med, men medan många drar ut sladdar och eluttag när åskan går slår man inte av Tv:n och glömmer att dra ut sladdar till olika TV-enheter. Sedan förra året har vi sett en ökning på närmare sjuttio procent där Apple TV och Chromecast blivit skadat, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Även datorer, modem och routrar är vanligt förekommande bland de föremål som rapporteras som skadade efter ett åskoväder. Något som minskar i skadeomfattning är fast el även om det fortfarande står för en relativt stor del av de anmälda skadorna. Det är framför allt värme- och vattenpumpar som är mest utsatta följt av elcentraler och fasta elledningar. Samtidigt dyker även här ny teknik upp som allt mer skadedrabbat vid åska.

– Med allt mer teknik i hemmen får vi en ny kategori skador vid åska som växer för varje år. Framför allt gäller det teknik inomhus, men vi ser även en växande trend med skadade pooler, spabad och solceller, säger Erik Arvidsson.

I snitt skadas strax under tre föremål i hemmen när åskan slår ner. De allra flesta åskskador sker i juli och toppen nås under vecka 31. Bland villaägare blir det allt vanligare att robotgräsklippare skadas.

– Precis som föregående år ser vi att trenden med allt fler skadade robotgräsklippare håller i sig. Sedan 2013 har det skett en femdubbling av antalet robotgräsklippare som skadats vid åskoväder. Då stod robotgräsklippare för strax över två procent av anmälda skador vid åska, medan de i år står för över femton procent, säger Erik Arvidsson.

I år är femte året i rad Folksam granskar åskskador. Siffrorna från 2016 omfattar totalt 1 047 anmälda skador orsakade av direkta nedslag som rapporterats in till Folksam. Det är inte lika många som rekordåret 2014 då fler än 4 000 föremål anmäldes åskskadade, men trenderna kring vilka föremål som skadas håller i sig från tidigare år.

– Vi har fler eldrivna apparater i våra hem än tidigare och därför engagerar vi oss i att informera kunderna om hur man kan undvika åskskador. En enkel sak är att i förebyggande syfte dra ur kontakter innan man lämnar hemmet säger Erik Arvidsson.

Så skyddar du hemelektronik vid åska:

  • Dra ur kontakter till el- och antennuttag och lägg sladdarna minst 50 centimeter från uttaget, annars finns risk att blixten hoppar från uttaget till kontakten.
  • Dra ur laddare – de kan skadas även om de just då inte används.
  • Se till att ha jordfelsbrytare och överspänningsskydd som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp.
  • Jordfelsbrytare minskar risken för brand, men skyddar inte elektrisk utrustning från skada vid åska och blixtnedslag.

Skydd för robotgräsklipparen:

  • Koppla ur robotgräsklipparen när du vet att åska är på väg eller montera ett åskskydd mellan slingan och laddstationen. Det ger ett bra skydd för indirekta nedslag som är den mest förekommande orsaken till åskskada.

Fler tips vid åska:

  • Stäng alla fönster i huset för att försvåra för en eventuell brand att sprida sig.
  • Vänta med att duscha eller bada eftersom ström kan ledas genom vattnet vid ett nedslag. 

För ytterligare information:
Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, telefon 0708-31 62 94
Folksams pressjour, telefon 08-772 66 60

Följ oss på