Grannen vanlig orsak till bostadsbrand

Var tredje brand som drabbade Folksams kunder i december förra året startades hos en granne. Samtidigt sticker december ut som en månad där det framför allt är ljus som orsaker bränder.

– Det spelar egentligen ingen roll hur aktsam man själv är om grannen slarvar. Beroende på hur man bor så skyddar hemmets skal mot brand utifrån. En lägenhet är gjord för att skydda i en timme medan en normal villa är gjord för att skydda från brand utifrån i en kvart. Uppstår en brand i det egna hemmet har man dessutom betydligt kortare tid på sig än om branden kommer utifrån. Detta då det material vi har i våra bostäder idag består av elektronik och lättantändlig plast som snabbt övertänds, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Material i våra hem och motståndskraft mot övertändning – förr och nu*
 1950-talet  15 minuter  Hemmet består av möbler i trä.
 1980-talet  5 minuter  Mer av plast i möbler och byggmaterial
 Idag  2-3 minuter  Elektronik och lättantändlig plast

* Källa: MSB

Den allra vanligaste brandorsaken i den egna bostaden i december är ljusbränder. En fjärdedel av alla bränder som uppstod i det egna hemmet förra december berodde på ljus, följt av spis- och eldstadsbrand. Levande ljusbränder ligger helt ohotat i topp som brandorsak under december. I Folksams granskning framgår det att själva ljusstaken är en stor orsak till många bränder.  Ofta handlar det om ostadiga ljusstakar eller ljusstakar som alstrar värme i underlaget. Även att ljusstakar är utsmyckade eller går sönder är orsaker till att bränder uppstår.

– Det är tyvärr inte helt ovanligt att ljusstakar i glas spricker. Det i kombination med att de flesta värmeljus idag innehåller paraffin skapar en brandrisk. Paraffin är ett mycket mer lättantändligt material än stearin. Om en ljushållare spricker sprids paraffin på ett helt annat sätt är stearin då det är mer flytande vilket i sig orsakar bränder. Eftersom ett brandförlopp kan gå fruktansvärt fort är det oerhört viktigt att ha en brandvarnare. Har man möjlighet att ha en uppkopplad brandvarnare rekommenderar vi det, säger Erik Arvidsson.

Många bränder orsakas av mänskligt beteende som att vi glömmer att vi satt på spisen, eldar felaktigt i braskaminen eller glömmer vi tänt ljus eller ställer ljusen för nära brännbara material.

– Det går aldrig helt att förebygga bränder men vi engagerar oss för att våra kunder ska veta vad de kan göra. När det gäller levande ljus är det viktigt att se till att underlaget är stabilt och inte alstrar värme. Idag finns det även brandutrustning som kan begränsa brand och även utrustning som ser till att en brand inte uppstår, säger Erik Arvidson.

Tips för att förebygga brand

  • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt
  • Använd stearinljus med en veke som slutar innan ljuset brunnit ut
  • Dekorera ljusstaken med icke brännbart material
  • Ställ tända ljus på säkert avstånd från gardiner och inredning som lätt kan ta eld
  • Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med levande ljus
  • Se till att det finns brandvarnare, brandfilt och pulversläckare i hemmet
  • Använd el – ljusslingor eller infravärme – som är godkänt för utomhusbruk. Se till att inget brännbart ligger emot dem och följ bruksanvisningarna
  • Ha alltid uppsikt över levande ljus och marschaller.

Fler tips och råd finns på https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/hus-och-hem/skadeforebyggande/vanliga-bostadsbrander

För ytterligare information:

Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, telefon 0708-31 62 94

Folksams pressjour, telefon 08-772 66 60

Karin Lutz, projektledare Folksam, telefon 0708-31 69 39

Följ oss på