För få eller inga brandvarnare vanligt hos villaägare

December är den månad när flest bränder sker och det är framför allt ljus som orsakar bränder. Trots att brandvarnare årligen räddar många liv har 14 procent av villaägarna försäkrade hos Folksam fått anmärkningar på sin brandvarnare bara under det senaste året vid besiktning. En fjärdedel av dessa anmärkningar beror på att det helt saknas brandvarnare i hemmet.

Folksam genomför årligen cirka 60 000 villabesiktningar. En av sakerna som kontrolleras vid besiktningen som ingår i villaförsäkringen, är förekomsten av brandvarnare samt deras placering och skick. Vanligast bland de som får anmärkningar är att det finns för få brandvarnare uppsatta i förhållande till husets storlek. De står för närmare sjuttio procent av alla anmärkningar på brandvarnare.

– Vi vet att det saknats brandvarnare i över fyrtio procent av alla dödsbränder, och en stor del av dessa hade sannolikt kunnat förhindras om det funnits brandvarnare uppsatta. Om dessutom de nu gällande rekommendationerna även hade gällt brandvarnare i sovrummen hade ytterligare sex procent av dödsolyckorna kunnat förhindras, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

En normal villa är gjord för att skydda från brand utifrån i en kvart. Uppstår det en brand i det egna hemmet har man betydligt kortare tid på sig än så. Detta eftersom det material som finns i bostäder idag består av elektronik och lättantändlig plast som snabbt övertänds.

– Att råka ut för en brand i hemmet är något som många av våra kunder oroar sig för. Förutom att stora emotionella och ekonomiska värden går upp i rök dödas varje år över hundra människor i bränder och många skadas. Därför är information till våra kunder om hur man bäst skyddar sig mot brand i hemmet en fråga som engagerar oss. Allra viktigast är att ha brandvarnare uppsatta, säger Erik Arvidsson.

Anmärkningar på brandvarnare vid besiktning under perioden 2017-11-01 – 2018-10-31

Anmärkning Procentandel
Brandvarnare finns men är för få till husets storlek 66,9 %
Brandvarnare finns ej 24,2 %
Brandvarnare finns men är olämpligt placerad 3,7 %
Brandvarnare finns men ej funktionsduglig (trasig) 2,9 %
Brandvarnare finns men är mycket gammal 1,8 %
Brandvarnare finns men är ej uppsatt 0,5 %

 

Folksams tips kring brandvarnare

  • Ha minst en brandvarnare per våningsplan och per 60 kvadratmeter. Exempel: en bostad på 75 kvadratmeter med ett plan ska ha två brandvarnare
  • Se till att brandvarnare finns i bostadens samtliga sovrum samt vardagsrum
  • Placera i rummets högsta punkt och helst i mitten på rummet. Brandröken stiger uppåt. Sätt den inte på väggen. Sitter brandvarnaren på väggen eller för nära väggen är risken att den inte reagerar. Där kan det bildas en ficka dit röken inte når.
  • Placera den inte i närheten av ventilationsöppningar. Ventilationen kan dra ut rök och branden härja fritt
  • Testa din brandvarnare minst varje kvartal. Det gör du genom att trycka på testknappen. Kommer det inget ljud ska batteriet bytas eller så bör hela brandvarnare bytas ut.
  • Byt batteri och dammsug din brandvarnare en gång om året, förslagsvis vid första advent
  • En brandvarnare har begränsad livslängd. Är din varnare äldre än 8-10 år? Byt till en ny!
  • Ha sammankopplade brandvarnare. Larmar en, larmar alla
  • Ha nätanslutna brandvarnare istället för med batteri

För mer information:
Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, telefon 070-831 62 94
Folksams pressjour, telefon 08-772 66 60

Not: Statistiken kring hur stor andel dödsbränder som kunnat förebyggas kommer från Lunds universitet.

Följ oss på