Ljus- och eldstadsbränder vanligt i december

December månad sker flest ljusbränder. Cirka en fjärdedel av alla bränder som uppstår i det egna hemmet under december beror på just ljus. Ofta är det själva ljusstaken som ligger bakom. Även bränder beroende på eldstäder är vanligt förekommande. Det visar tidigare statistik från Folksam.

– Det är tyvärr inte helt ovanligt att ljusstakar i glas spricker. Det i kombination med att de flesta värmeljus idag innehåller paraffin skapar en brandrisk. Paraffin är ett mycket mer lättantändligt material än stearin. Om en ljushållare spricker sprids det på ett helt annat sätt då det är mer flytande, vilket i sig orsakar bränder. Eftersom ett brandförlopp kan gå fruktansvärt fort är det oerhört viktigt att ha en brandvarnare. Har man möjlighet att ha en uppkopplad brandvarnare rekommenderar vi det, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Många bränder orsakas av mänskligt beteende som att vi glömmer att vi satt på spisen, eldar felaktigt i braskaminen eller glömmer vi tänt ljus eller ställer ljusen för nära brännbara material. Ofta är det inte heller man själv som orsakat branden, utan den har startat hos grannen.

– Det går aldrig helt att förebygga bränder. Det spelar egentligen ingen roll hur aktsam man själv är om grannen slarvar. Beroende på hur man bor så skyddar hemmets skal mot brand utifrån. En lägenhet är gjord för att skydda i en timme medan en normal villa är gjord för att skydda från brand utifrån i en kvart. Uppstår en brand i det egna hemmet har man dessutom betydligt kortare tid på sig än om branden kommer utifrån. Detta då det material vi har i våra bostäder idag består av elektronik och lättantändlig plast som snabbt övertänds, säger Erik Arvidsson.

Samtidigt är eldstäder en brandfara, och liksom med ljus är det viktigt att hantera eldstäderna korrekt genom att elda med förnuft i kamin, öppen spis och kakelugn. Genom att följa några enkla råd kan man undvika brandrisk.

– Två av mina viktigaste råd är att vara uppmärksam på att glödrester kan finnas kvar i askan i flera dygn och att inte elda med mer än tre kilo ved per timme, säger Erik Arvidsson.

Folksams tips för att förebygga brand i eldstad

 • En eldstad är till för att värma just det utrymme där den är placerad. Där ska du inte elda för mycket och för länge. Elda inte mer än max tre kilo ved per timme.
 • Golvytan under eldstaden måste vara av brandhärdigt material.
 • Om du eldar med ved måste den vara riktigt torr. Fuktig ved avger tjära som fastnar i skorsten och kamin och kan skapa soteld. Även pellets och briketter ska vara ordentligt torra.
 • Tilluftskanalen ska ge tillräcklig luftmängd i förhållande till förbränningen.
 • Glödrester kan finnas kvar i aska i flera dygn. Skaffa därför en askhink i plåt, med ett tättslutande lock.
 • Ett gnistgaller skyddar mot hoppande gnistor som kan antända golv och mattor.

Folksams tips för att förebygga ljusbrand

 • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt
 • Använd stearinljus med en veke som slutar innan ljuset brunnit ut
 • Dekorera ljusstaken med icke brännbart material
 • Ställ tända ljus på säkert avstånd från gardiner och inredning som lätt kan ta eld
 • Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med levande ljus
 • Se till att det finns brandvarnare, brandfilt och pulversläckare i hemmet
 • Använd el – ljusslingor eller infravärme – som är godkänt för utomhusbruk. Se till att inget brännbart ligger emot dem och följ bruksanvisningarna
 • Ha alltid uppsikt över levande ljus och marschaller.

Följ oss på