Folksamgruppen köper obligationer från Världsbanken för 350 miljoner amerikanska dollar

Folksamgruppen har i ett exklusivt förfarande förvärvat obligationer som Världsbanken (IBRD) gett ut till ett värde av 350 miljoner amerikanska dollar. Genom förvärvet vill Folksamgruppen lyfta fram FN:s sjutton globala utvecklingsmål och särskilt rikta fokus mot fyra av dessa.

– Folksamgruppen har en lång tradition av att arbeta för en hållbar värld. FN:s sjutton utvecklingsmål ger det fortsatta arbetet för en hållbar utveckling en stabil grund att stå på. Alla de globala utvecklingsmålen är viktiga, men utifrån vårt engagemang för kunderna har vi i vår hållbarhetsstrategi valt att särskilt fokusera på Hälsa och välbefinnande(mål nr 3), Jämställdhet (mål nr 5), Hållbar konsumtion och produktion (mål nr12) samt Bekämpa klimatförändringen (mål nr 13), säger Jens Henriksson, vd och koncernchef i Folksamgruppen.

Investeringen på 350 miljoner amerikanska dollar motsvarar knappt 2,8 miljarder kronor och är Folksamgruppens tredje i samma storlek med ett Världsbanksorgan som låntagare.

– Jag är mycket glad över vårt nära samarbete med Världsbanken. Det är helt i linje med vår vision att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Under de senaste tio månaderna har vi investerat motsvarande åtta miljarder kronor i Världsbankens obligationer. Genom våra investeringar uttrycker vi vårt starka stöd för Världsbankens viktiga arbete, säger Jens Henriksson.

Världsbanken emitterar årligen obligationer till ett värde av mellan 50 och 60 miljarder amerikanska dollar. All denna finansiering stödjer utvecklingsprogram som är i linje med FN:s utvecklingsmål. Exempel på projekt inriktade mot de utvecklingsmål som Folksamgruppen särskilt vill uppmärksamma är förbättringar av hälsovården för kvinnor och barn i Argentina, förbättringar av kvaliteten på hälsovården i Swaziland, byggandet av infrastruktur för sophantering och återvinning i Kina, förbättringar av vatten- och avloppssystem i Indien samt restaurering av korallrev i Indonesien.

– Världssamfundet har gjort det omfattande åtagandet att nå de globala utvecklingsmålen. Det kräver ett nytt sätt att se på finansiering av utvecklingsprojekt. Genom vårt partnerskap med Folksamgruppen kan vi erbjuda en obligation som riktar fokus mot specifika utvecklingsmål, samtidigt som den finansierar hela vår verksamhet och dess koppling till alla utvecklingsmålen. Samarbete med investerare som Folksamgruppen är nyckeln till att uppnå länken mellan investeringar och deras effekt, att definiera effektiva rapporteringsstrukturer och att stödja utvecklandet av hållbara investeringsprodukter och kapitalmarknader, säger Arunma Oteh, World Bank Vice President and Treasurer.

– För att nå utvecklingsmålen måste vi kraftsamla på lokal nivå och leverera förändring för människor i deras vardagsliv. Genom att arbeta tillsammans med investerare som Folksamgruppen får vi möjlighet att finansiera denna utveckling, säger Mahmoud Mohieldin, World Bank Group Senior Vice President for the 2030 Development Agenda, UN Relations and Partnership
Investeringen fördelar sig enligt följande inom
Folksamgruppen: Folksam Liv 155 miljoner amerikanska dollar, Folksam Sak 50 miljoner amerikanska dollar och KPA Pension 145 miljoner amerikanska dollar.

Hälsovård för kvinnor och barn i Argentina (mål nr 3 och 5)
Hälsovård i Swaziland (mål nr 3) 
Sophantering och återvinning i Kina (mål nr 3, 12 och 13)
Förbättringar av vatten och avlopp i Indien (mål nr 3 och 12) 
Restaurering av korallrev i Indonesien (mål nr 13)

 

För ytterligare information:
Folksamgruppens pressjour 08-772 66 60

Följ oss på