Folksamgruppen köper nya typer av gröna obligationer

I förra veckan gjorde Folksamgruppen två olika investeringar i gröna obligationer. Med fokus på Östersjön kan den ena egentligen sägas vara blå, medan den andra satsar på hållbara bostäder.

Anders Bewiz, ansvarig för ränteförvaltingen i Folksamgruppen, vad är det för gröna obligationer vi har investerat i?

– Den ena gröna obligationen gavs ut av Nordiska Investeringsbanken (NIB) och är en nordisk-baltisk blå obligation, Baltic Blue Bond. Det är både NIB:s och Folksamgruppens första blåa obligation, som går till investeringar för att hantera och skydda vattenresurser i Östersjöområdet. Bakom den andra investeringen står SBAB som emitterar den hittills största gröna obligationen på den svenska marknaden på sex miljarder kronor. Den är samtidigt Sveriges första säkerställda gröna obligation med bolån som säkerhet

Vilken typ av projekt kommer pengarna att gå till?

– När det gäller den blåa obligationen ska flera projekt hantera olika typer av föroreningar och utsläpp i vattenmiljöerna i Östersjöområdet, som till exempel leder till överproduktion av växter och alger. Syftet är också att förbättra det marina livet och ytvatten- och grundvattenkvaliteten. Några specifika projekt kommer att handla om avloppshantering, motverkan av vattenförorening och vattenrelaterad anpassning till klimatförändring.

– När det gäller den gröna obligationen riktad mot bostäder, så ska projekten öka energieffektiviteten och bidra till att Sveriges bostadsbestånd når miljökvalitetsmålen. De anger att den totala energianvändningen i bostäder och lokaler ska minska med 20 procent till 2020 och med 50 procent till 2050.

Varför fortsätter Folksamgruppen att investera i gröna obligationer?

– De ger oss ett utmärkt sätt att investera våra kunders pengar i hållbara projekt samtidigt som vi får en god riskjusterad avkastning. De två aktuella förvärven är konkreta exempel som hjälper oss att bidra till en hållbar omställning av samhället, och att leva vår vision. Vi har inte satt något nytt mål efter att vi investerat 25 miljarder kronor i gröna obligationer, men fortsätter att göra den här typen av investeringar när möjligheter uppstår.

Hur stora investeringar gör Folksamgruppen i dessa två obligationer?

– Av de två miljarder kronorna som Nordiska Investeringsbanken lånar är vår andel i denna blå obligation 400 miljoner kronor. KPA Pension är den största tagaren inom Folksamgruppen. Och när det gäller SBAB:s gröna obligation uppgick vår andel till 425 miljoner kronor, där Folksam Liv och KPA Pension investerar lejonparten.

Följ oss på