Tryggare och nöjdare kunder med uppkopplade försäkringar

Johanna Gillberg.

I Sverige är beteendeekonomi och uppkopplade försäkringar – som till exempel Folksams Köra Säkert – sällsynta undantag. Inte länge till, enligt Johanna Gillberg, affärsutvecklare på Folksam.
– Vi är snart också på tåget – för ute i stora världen är de en dundersuccé.

En av dundersuccéerna heter Vitality Group, som för närvarande verkar i 16 länder i Nordamerika, Asien och Europa, och som via sju samarbetspartners servar drygt 10 miljoner kunder. Precis som Folksams Köra Säkert bygger Vitalitys försäkringsmodell på beteendeekonomi, uppmuntran till ett säkrare beteende sänker priset på produkten. I fallet Vitality handlar det om sjuk- och livförsäkringar som blir billigare för kunderna ju hälsosammare de lever.

Via en app i sin smarta telefon rapporterar kunderna om sin träning och sin kosthållning, eller konsulterar försäkringsbolagets läkare. Via appen får kunderna också erbjudanden från bolagets samarbetspartners i ett så kallat digitalt ekosystem, allt från gym och restauranger till biografkedjor.

Skapar kundnytta

Vitality attraherar i skrivande stund 150 000 nya kunder per månad. Många på företagsmarknaden. Men Johanna Gillberg ser begränsade möjligheter till något liknande i Sverige, då de länder Vitality verkar i har både dyr vård och dyra sjukförsäkringar medan vi i Sverige har högkvalitativ vård via skattsedeln, samtidigt som våra försäkringar är billiga och vi har mängder av gruppförsäkringar.

– Men Vitalitys affärsmodell, med beteendeekonomi och digitalt ekosystem, ser jag definitivt runt hörnet. Särskilt eftersom vi kan skapa kundnytta genom att hjälpa kunderna att må bättre och erbjuda ”kontroll” och förmåga att förbättra sin hälsa. Vi kan använda vår data och vår kunskap om risker till att komma in tidigare i händelseförloppet och agera redan när det finns en ökad risk för en skada. Det tjänar både vi och kunderna på.

Enligt Johanna Gillberg är Köra Säkert starten på en svensk revolution på sakförsäkringssidan.

Köra Säkert bygger på telematik, det vill säga att den uppkopplade bilen samlar in och delar med sig av data från bilar. Uppkopplade försäkringslösningar spås få en enorm betydelse för försäkringsbranschen.

Läs också: ”Robotisering: En utveckling alla tjänar på”

Telematik kombinerad med artificiell intelligens kan ta Köra Säkert-konceptet ytterligare ett steg genom att statistiskt förutsäga ökade risker för en olycka och än bättre, hjälpa till med att undvika olyckor. Det leder potentiellt till färre handläggningar, färre utbetalningar och tryggare och nöjdare kunder.

Uppkoppling skapar trygghet

Enligt Johanna Gillberg kommer alla försäkringsbolag erbjuda någon typ av utökad service, nya tjänster eller rabatt till kunder som sänder in sina data till bolaget. Hon talar om ”Insurance as a service”, försäkringar med inbyggda tjänster som skapar en trygghetsupplevelse, till exempel adderar handfast hjälp och bokning av till exempel reparatörer eller sjukvård för skadeersättningspengarna, i det fall olyckan är framme.

Läs också: Nya förmågor ska ta Folksam in i framtiden

I en utvecklad affärsmodell av uppkopplade försäkringar och beteendeekonomi består Folksams kommunikation med kunderna huvudsakligen av positiva tillrop som ”ditt hus är OK, dina värden är normala, ditt bilbatteri behöver laddas, ditt bagage har anlänt flygplatsen, eller det droppar vatten från vattenlåset i källaren, ska vi skicka en reparatör?”.

Nästa steg?

– Vi har lärt oss mycket av Köra Säkert och håller på att utveckla nästa generation erbjudanden med produktnära digitala tjänster som ska hjälpa våra kunder i vardagen. Räkna med att vi erbjuder helt nya typer av tjänster i våra försäkringspaket i framtiden, vilka underlättar våra kunders vardagsliv.

Text: Patric Elmén 

Följ oss på