Folksamgruppens Års- och hållbarhetsrapport 2018

Folksamgruppens års- och hållbarhetsrapport för 2018 är klar, liksom årsredovisningarna för Folksam Liv och Folksam Sak samt deras dotterföretag. Under 2018 gick Folksamgruppen in i en ny fas där affärsinriktningen kompletterades med ett förstärkt kostnadsfokus.

2018 var ytterligare ett intensivt år i Folksamgruppen med en ny organisation, anpassning till flera nya regelverk, konsolidering av verksamheten, stort hållbarhetsfokus och inte minst affärs- och kostnadsfokus. En hög effektivitet i organisationen är nyckeln till lägre premier och bättre villkor för våra kunder och ägare, skriver vd och koncernchef Jens Henriksson i års- och hållbarhetsrapporten.

Folksamgruppens totala premievolym växte under 2018 med åtta procent till 54 miljarder kronor, till stor del på grund av våra starka positioner på kollektivavtalade tjänstepensioner inom KPA Pension och Folksam LO Fondförsäkring. Inom sakförsäkring var intäkterna i nivå med 2017. Marknadsandelarna var överlag stabila liksom kundnöjdhetsindex jämförfört med föregående år.

Läs mer om Folksamgruppens verksamhet och finansiella utveckling i års- och hållbarhetsrapporten 2018. Målet är att vara ledande i branschen när det gäller hållbarhet och att Folksamgruppen ska bli fossilfria i egen verksamhet redan 2030.

Några nedslag 2018:

  • Folksam lanserade den nya produkten Privatpension. Det är en traditionell försäkring som riktar sig främst mot Folksams drygt en miljon kunder i åldrarna 25 till 55 år som idag saknar sparande.
  • För att sänka driftskostnaderna påbörjades en kraftig minskning av antalet konsulter genom att växla över till interna resurser, och införandet av hårdare kostnadskontroll.
  • Folksamgruppen fortsätter att investera i gröna obligationer. Under hösten nåddes målet om minst 25 miljarder i investerat belopp och positionen som en ledande aktör globalt befästes.
  • KPA Pension toppade för sjunde året i rad listan över pensionsbranschens mest hållbara varumärken i Sustainable Brand Index.
  • Folksam LO Pension instiftade ett hållbarhetspris, Ledstjärnan. Priset uppmärksammar människor som visar vägen i vardagen och agerar för att göra skillnad.
  • Under hösten såldes, som ett led i vår konsolidering, det finska dotterbolaget Folksam Skadeförsäkring där vi ägde 75 procent av aktierna. Reavinsten blev drygt 400 miljoner kronor – en bra affär för våra sakförsäkringskunder.
  • Under året sjösattes de två nya affärsområdena Ao Liv och Ao Sak. Syftet med den nya organisationen är att stärka kundfokuset ytterligare och underlätta effektivitetsarbetet mellan affärerna.

Kajsa Moström, Presschef Folksamgruppen, 08-772 64 79, kajsa.forsberg-mostrom@folksam.se

Följ oss på