Folksamgruppens drag gav ökad avkastning och lägre klimatavtryck

För att minska koldioxidavtrycken ändrades innehaven i de utländska portföljerna. Beslutet ledde till 30 procents lägre koldioxidavtryck, samtidigt slog portföljerna den globala börsutvecklingen.

Som ett led i hållbarhetsarbetet halverades antalet innehav i de utländska aktieportföljerna förra året. Förhoppningen var att beslutet skulle minska koldioxidavtrycken i portföljerna med 20 procent.

När fjolåret nu summeras kan vi konstatera att utfallet för de utländska aktieportföljerna, med ett sammanlagt marknadsvärde på cirka 84 miljarder kronor, överträffat de initiala bedömningarna.

Per den 31 december 2019 var den utländska aktieportföljens koldioxidavtryck mer än 30 procent lägre än innan portföljförändringarna genomfördes.

– Vi är mycket nöjda med att det faktiska utfallet överträffat våra förväntningar. Saken blir inte sämre av att de nya utländska aktieportföljerna levererat mycket konkurrenskraftig avkastning. Under de tre kvartal de varit i bruk under 2019 har den globala börsutvecklingen överträffats med mellan 1,3 och 1,5 procentenheter och den positiva utvecklingen har fortsatt i början av 2020, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet.

Folksamgruppen är en av Sveriges största investerare i gröna och hållbara obligationer och initiativtagarna till den internationella investeraralliansen UN-convened Net Zero Asset Owner Alliance, vars långsiktiga mål är nettonollutsläpp av växthusgaser i tillgångsportföljerna senast 2050.

Den 7 maj 2019 meddelade Folksamgruppen livbolagens portföljförändringen. Folksam Saks tillgångar investeras sedan tidigare i enlighet med de placeringskriterier som gäller för Bra Miljöval.

Kajsa MoströmPresschef Folksamgruppen08-772 64 79kajsa.forsberg-mostrom@folksam.se

Följ oss på