Nettonollutsläpp 2050: Seminarium om Folksamgruppens klimatarbete

Fredagen den 25 oktober anordnar Folksamgruppen ett seminarium på temat ”Hur vi når uppsatta klimatmål om nettonollutsläpp till 2050”. Bland talarna finns Svante Axelsson, regeringens nationella samordnare för Fossilfritt Sverige och Eric Usher, chef för FN:s miljöprograms finansiella initiativ UNEP FI.  Vi inleder med att presentera delårsöversikten efter årets tredje kvartal. 

Program

08:00 Kaffe och smörgås serveras

08:30 Presentation av Folksamgruppens utveckling efter årets tredje kvartal.

Ylva Wessén, tf. koncernchef,  inleder. Jesper Andersson, CFO Folksamgruppen, och Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, presenterar den finansiella utvecklingen för årets tredje kvartal.

09:00 Hur når Folksamgruppen målen om nettonollutsläpp?

Folksamgruppen är initiativtagare till den internationella investeraralliansen UN convened Net-Zero Asset Owner Alliance, som presenterades på FN:s klimatmöte i New York i september. Seminariet handlar om Folksamgruppens och försäkrings- och pensionsbranschens resa för att nå de uppsatta klimatmålen om nettonollutsläpp av växthusgaser i investeringsportföljen till 2050.

Bland talarna finns Svante Axelsson, regeringens nationella samordnare för Fossilfritt Sverige och Eric Usher, chef för FN:s miljöprograms finansiella initiativ UNEP FI och Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande på Folksamgruppen.

10:00 Kvartalsträffen avslutas.

 

Datum och tid: 25 oktober 2019, kl 08.30-10.00
Plats: Folksams huvudkontor, Bohusgatan 14, Stockholm
Anmälan: Senast 18 oktober till marie-louise.ehlin@folksam.se  Begränsat antal platser.

 

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2020-08-28

  De allvarliga olyckorna i Järvsös bergscykelpark har skapat diskussion. Självklart innebär downhill en risk i och med hög hastighet i k...

2020-08-17

Ingen har väl undgått att media rapporterat om olyckor i samband med användning av elsparkcyklar. Vi på Folksam har tidigare studerat detta men...

2020-06-23

Just nu genomför vi på Folksam en undersökning om gravidas bilbältesanvändning tillsammans med Chalmers industriteknik. Undersökningen är ö...

Följ oss på