Jens Wikström ny chef Marknad och försäljning

Jens Wikström tillträder den 1 september rollen som chef Marknad och försäljning i Folksamgruppen och ingår därmed i koncernledningen. Närmast kommer han från rollen som strategisk partner i Nordea.

– Vi ser tydliga förändringar i kundernas förväntningar på oss och ökar därför förändringstakten kring digitaliseringen. Därför har jag rekryterat Jens Wikström som ny chef för Marknad och försäljning. Jens har de senaste åren jobbat i Nordea där han har drivit motsvarande förändringar. Jag tror att den nya energi och kunskap som Jens besitter är vad vi i Folksam behöver och jag är mycket glad att han tackat ja till att börja hos oss, säger Jens Henriksson, Folksamgruppens vd och koncernchef.

Jens Wikström kommer från Nordea där han senast haft uppdraget att utveckla kunderbjudanden och det digitala kundmötet. Han har under flera år drivit försäljning mot både privat- och företagskunder hos Nordea i rollen som regionchef.

– Jag ser verkligen fram emot att jobba tillsammans med teamet på Folksam och kan bidra med min erfarenhet från att driva digitaliseringsarbete. Den förändring Folksam är inne i känner jag väl igen från bankvärlden. Det handlar om att öka de digitala kontaktytorna och samtidigt förstärka närheten och relationen till kunden. I det ligger att bli mer proaktiva för att visa på att vi förstår kundernas behov. Jag har min bakgrund från Nordeas kontors- och regionverksamhet. Så att jobba nära kunderna och nära de medarbetare som varje dag möter kunderna är något som jag verkligen brinner för, säger Jens Wikström.

Jens Wikström efterträder Per Ardehed som lämnar Folksam.

Följ oss på