Stort intresse för juridiskt stöd till fackförbundens medlemmar

För drygt ett år sedan lanserades Folksams juristförsäkring för medlemmar i fackförbund, och intresset har varit stort bland förbunden.
– Behovet av juridisk hjälp har ökat när vardagen blivit mer komplex, förklarar Martina Sundström, chef för Facklig affär TCO/Saco på Folksam.

Folksams nya juristförsäkring erbjuder juridisk rådgivning och ett ekonomiskt rättsskydd på upp till 2 miljoner kronor vid domstolstvist. Men också Må bra-rådgivning, som hjälper dig att hantera den svåra situationen, och praktisk hjälp i samband med att någon kapar din identitet.

– Hittills har tio fackförbund inom TCO/Saco valt att erbjuda Juristförsäkringen till sina medlemmar. Vi är bland annat glada över att kunna hälsa Sveriges Arbetsterapeuter och Officersförbundet välkomna till Folksam, säger Martina Sundström.

Ännu fler förbund har visat intresse för försäkringen, som är framtagen utifrån behov och önskemål som Folksams fackförbundskunder tidigare har signalerat om.

– Behovet av juridisk hjälp har ökat på senare år när vardagen blivit allt mer komplex för individen, bland annat i spåren av näthat och ID-stöld. Fackförbunden är medvetna om detta och får många samtal från medlemmar med juridiska frågor, som de oftast inte har möjlighet att svara på. Här fyller Juristförsäkringen en viktig funktion, och både avlastar förbunden samt bidrar till medlemmarnas trygghet, förklarar Martina Sundström.

Det här är Folksams juristförsäkring

  • Juridisk rådgivning i upp till 15 timmar per år hos Familjens Jurist kring bland annat familjerätt, arvsrätt, konsumentköp, avslag på sjukpenning/sjukersättning och näthatsjuridik.
  • Rättsskydd som ersätter kostnader vid tvist i domstol på upp till 2 miljoner kr. Omfattar bland annat arvoden till ombud, kostnader för medlare och rättegångskostnader du måste betala för din motpart.
  • ID-stöld där Affinion International AB ger stöd i samband med att någon kapar din identitet. Hjälp med att bland annat spärra kort och kontakta kreditinstitut.
  • Må bra-rådgivning som ger stöd att hantera den situation som är anledningen till att du behöver juridisk rådgivning. Du har rätt till tre samtal per år med socionom, ekonom eller psykolog genom Falck Healthcare.

Följ oss på