Nu ökar översvämningsriskerna

Följderna av den rekordvarma och torra sommaren fortsätter att visa sig. När bränderna börjar lägga sig och regnet kommer, ökar istället riskerna för översvämningar runtom i Sverige.

– Torkan ger anledning till oro för vad som händer vid skyfall. När det är väldigt torrt får marken svårt att ta upp stora mängder vatten som faller på kort tid. Regnvattnet tar då andra vägar och riskerar att skapa översvämning inte bara på gator utan även i källare, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Bland villaägare är de främsta orsakerna till skador dels att vatten tränger upp ur avloppsledningens golvbrunn inomhus, dels att regnvattnet strömmar in direkt i byggnaden från markytan genom ventiler, fönster, dörrar eller garageportar. Framför allt tar sig regnvatten in genom dörrar.

– Vi har sett de här effekterna allt tydligare de senaste åren. Förra året kom hälften av alla anmälda översvämningsskador till Folksam från Skåne och Västra Götaland, säger Erik Arvidsson.

De senaste dagarna har räddningstjänsten pumpat ur cirka 100 källare i Fagersta, Uppsala har drabbats av översvämningar med en stor mängd vattenskador som följd. Även Åtvidaberg och Sundsvall är exempel på orter som redan drabbats.

– Vi vet hur jobbigt det är att drabbas av översvämning och lägger därför ner ett stort engagemang på att hjälpa våra kunder att skydda sina hem. Men det är minst lika viktigt att kommunerna tar sitt ansvar för att minimera riskerna för översvämning både på kort- och lång sikt, säger Erik Arvidsson.

Folksams tips för skydd mot översvämning

För dig som bor i lägenhet:
• Förvara textilier, lätt elektronik och annat du är rädd om högt upp i huset.
• Välj förvaring i vindsförrådet om du har både vinds- och källarförråd
• Vid förvaring i källarförråd, placera sakerna minst 50 centimeter över golvet – då är risken mindre att de skadas vid översvämning och du minskar samtidigt risken för de mögelskador som kan uppstå vid förvaring direkt på källargolvet.
• Förvara stöldbegärlig egendom i lägenheten, inte i förrådet – till exempel tv-apparater, datorer etc. Även om den kan ersättas via hemförsäkringen vid översvämning eller brand i förråd, så ersätts den inte vid inbrott i förråd.

För dig som bor i villa/fritidshus:
• Se till att vatten inte kan tränga in i byggnaden genom ventiler och öppningar i till exempel källarväggar.
• Kontrollera ytterdörrar nedanför källartrappor. Ofta brukar det finnas en golvbrunn i trappnedgången. Rensa den och kontrollera att den fungerar.
• Gör rent i utvändiga brunnar och stuprör. Var extra noga med brunnar vid källartrappor och brunnar som ligger i nedsänkta garageinfarter.
• Kontrollera yttertak och byt ut skadade och lösa tegelpannor.
• Undvik att ha saker stående på golvet i utrymmen som till exempel grovkällare.
• Kontrollera att diken i angränsning till tomten fungerar och har bra avrinning.

Läs mer på: www.folksam.se/tester-och-goda-rad/hus-och-hem/skador-under-aret/skyfall

Följ oss på