Samtal med Bolund om resan mot nettonollutsläpp

Folksamgruppen träffade måndagen 18 november finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund och Ludvig Hubendick, politiskt sakkunnig, för ett samtal om resan mot nettonollutsläpp och den internationella Nettonollalliansen som Folksamgruppen är en av initiativtagarna till.

Med hjälp av Nettonollalliansen eller ”UN-convened Net-Zero Asset Owner Alliance”, som lanserades på FN:s klimattoppmöte i New York i september, arbetar Folksamgruppens kunders pengar – mer än 440 miljarder kronor – mot nettonollutsläpp som en del av nettoalliansens 24 000 miljarder kronor. Initiativet var det huvudsakliga samtalsämnet under måndagens ministermöte.

– 24 000 miljarder är 24 gånger svenska statsbudgeten, men för att kunna genomföra större förändringar behöver Nettonollalliansen nå ut till

Ylva Wessén, tf koncernchef Folksamgruppen, Per Bolund, Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet samt Emma Lindberg, Public Affairs Manager.

ännu fler medlemmar även från andra kontinenter än Europa och Nordamerika, menade Ylva Wessén, tf koncernchef.

Vid mötet berättade Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, att svenska kapitalägare idag är i majoritet antalsmässigt i den FN-stödda investeraralliansen. I Nettonollalliansen ingår även svenska Alecta, AMF, Nordea Liv & Pension. Michael Kjeller, som även sitter i Nettonollalliansens styrelse, berättade att Nettonollalliansen räknar med att kunna presentera nya medlemmar i närtid.

Hur vill du sammanfatta mötet, Emma Lindberg, Public Affairs-ansvarig för Folksamgruppen?

– Ett givande möte, där Per Bolund ställde många initierade frågor om Nettonollalliansen, strategier och påverkansmetoder och tackade för initiativet. Det kändes också hoppfullt, eftersom vi ser Nettonollalliansens kraft genom att kapitalet och politiken jobbar för att uppnå nettonollutsläpp, samtidigt som kunderna efterfrågar hållbara pensioner och försäkringar.

På mötet lyfte Folksamgruppen även behovet av att regeringen ser över skattelagstiftningen i förhållande till tjänstepensionsregleringen som – om den inte ändras – kan medföra skattekonsekvenser i miljardklassen för kundägda försäkringsbolag vid en eventuell omvandling till tjänstepensionsbolag.

Följ oss på