Fyra nya medlemmar i Nettonollalliansen

Aviva, AXA, CNP Assurances and FRR har idag anslutit sig till Nettonollalliansen. Det visar på ökat intresse för att minskat fossilberoende i investeringsportföljerna. Tillgångarna som siktar på nettonollutsläpp ökar därmed från 24 000 miljarder till 40 000 miljarder kronor.

Nettonollalliansen – UN convened Net-Zero Asset Owner Alliance – lanserades på FN:s klimatmöte den 23 september. Det innebär att Folksamgruppen tillsammans med några av världens största pensions- och försäkringsbolag åtagit sig att placeringsportföljerna ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2050. Nu har ytterligare fyra bolag anslutit sig. Det innebär att nettonollalliansen förvaltade kapital växer från 24 000 miljarder till cirka 40 000 miljarder. Eller 40 gånger den svenska statsbudgeten.

– Det är en viktig signal till andra försäkrings- och pensionsbolag att dessa fyra betydande bolag nu väljer att ansluta sig, säger Eric Usher, chef för FN:s miljöprograms finansiella initiativ. Det sänder signaler till marknaden att anpassa investeringsportföljen till 1,5 gradersmålet.

Idag publiceras också FN:s miljöprogram ” Emission Gap Report”. Den visar att globala utsläppen måste minska med över sju procent varje år det kommande decenniet.
Nettonollalliansen har nu 16 medlemmar och alla arbetar aktivt för att fler ska ansluta sig och därmed välja minska fossilberoendet och nå nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2050.

Michael Kjeller, Folksam

Michael Kjeller, Folksam

– Arbetet med att fortsätta få fler kapitalägare att ansluta sig står fortsatt högt på agendan. Det som är Nettonollalliansens styrka är att använda kraften som uppstår när många stora kapitalägare sluter sig samman med en gemensam och tydlig målsättning – att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2050, säger Michael Kjeller, chef för Kapitalförvaltning och hållbarhet Folksamgruppen.

Folksamgruppen har tagit initiativ till UN-convened Net-Zero Asset Owner Alliance med tyska Allianz, kanadensiska CDPQ, franska Caisse des Dépôt, schweiziska Swiss Re och danska PensionDanmark i samarbete med FN:s miljöprograms finansiella initiativ UNEP FI och UN Principles for Responsible Investment med stöd från WWF och Mission 2020. Förutom Aviva, AXA, CNP Assurances and FRR har även Alecta, AMF, CalPERS, Nordea Life and Pension, Storebrand, och Zurich sedan tidigare anslutit sig.

Läs mer här.

Följ oss på