Folksamgruppen kräver svar av Ericsson

Korruption och andra oegentligheter är en utmaning för oss som ägare att få ett ordentligt grepp om. Eftersom korruption pågår i det dolda tills det blir avslöjat så handlar vårt arbete med ägarstyrning om att uppmana bolagen att ha rätt kontrollsystem, styrning och incitament så att man så långt som möjligt minskar riskerna för att de anställda ska vilja och/eller kunna bidra till oegentligheter.

Amerikanska myndigheter har nyligen slagit fast att Ericsson under 17 års tid ägnat sig åt storskalig korruption och bolaget har fått miljardböter. Den svenska åklagarmyndigheten har tagit kontakt med amerikanska myndigheter och utreder nu om systematiskt givande av muta till mutbara personer har gjorts. Det här är allvarligt och en av de stora skandalerna med ett svenskt företag inblandat.

Självklart är Ericsson ett av de företag vi – Folksam och KPA Pension – som ägare har i fokus. Företag som sätter kortsiktiga eventuella vinster framför etik och lagstiftning accepterar vi aldrig. Än så länge är det svårt att förstå det som har hänt och vi behöver mer information från Ericsson, men uppenbart är att det är ett strukturellt problem när ett företag och dess ledning inte gör det tydligt internt och externt vad som gäller. Vi har tidigare tyckt att Ericsson har haft ett ambitiöst anti-korruptionsarbete, men det är det har uppenbarligen inte räckt till.

Ericsson har hänvisat till pågående utredningar och varit sparsamt med att kommentera fallet. Det har vi en viss förståelse för, men situationen är nu annorlunda när vi har fastställda bötesbelopp. Det är hög tid att informera aktieägarna och samhället i övrigt om vad som har hänt, varför det har hänt och hur Ericsson säkerställer att det inte kommer att upprepas. Här tycker vi att verkställande direktör Börje Ekholm har en hel del ytterligare att förklara. Börje Ekholm har slagit fast att hanteringen har varit helt oacceptabel. Det är också bra att han offentligt uttryckt att bolaget har nolltolerans mot mutor. Men det är uppenbart att det funnits allvarliga brister i Ericssons kontrollsystem. Detta är Ekholms ansvar idag och det har varit de tidigare vd:arnas ansvar.

Folksamgruppen kontaktade bolaget i december 2019 för att begära om ett möte i början av 2020 för att diskutera det som har hänt och hur man agerat i frågan. Våra förväntningar på styrelsen och vd:n är höga.

Vilka frågor vill vi ha svar på?

  • Det har förekommit uppgifter om att anställda med koppling till mutorna finns kvar i organisationen. Detta vill vi veta mer om.
  • Genom åren har oberoende firmor gjort utredningar. Vad har de kommit fram till? Vilka firmor är det? Kan det redovisas vid årsstämman?

Kan vi vara kvar som ägare?

Folksamgruppens strategi är att vara en ägare som ställer krav på våra innehav. I vissa fall blir det tydligt att bolagen inte vill eller kan förändra sig. I dessa fall väljer vi att avyttra. Som det ser ut nu i Ericsson så verkar anti-korruptionsarbetet ligga högt på agendan och vi tror att vi kan göra nytta genom att ställa frågor och krav på transparens.

Folksamgruppens ägande i Ericsson (genom Folksam Liv, Folksam Sak och KPA Pension):

  • Den elfte största ägaren
  • Den femte största svenska ägaren
    • 42 miljoner aktier: 3 482,3 MSEK i värde
    • 1,25 % av kapitalet
    • 0,73 % av rösterna

Följ oss på