Frågor och svar och marknadens reaktioner på Coronavirusets utbrott

Marknaderna har reagerat negativt på utbrottet av Coronavirus dess eventuella konsekvenser för världsekonomin. Här följer vanliga frågor och svar.

 Hur länge kommer börsoron att hålla i sig?

Coronavirusets utbrott har skapat en turbulent utveckling på de globala finansmarknaderna. Även om vi vet att spridningen av viruset någon gång kommer att klinga av och att finansmarknaderna återhämtar sig, så vet vi varken när eller hur djup svackan kommer att bli. Men så länge virusspridningen pågår finns det risk för fortsatt oro på marknaderna. Samtidigt kan vi förvänta oss att världens centralbanker och politiker gör allt för att försöka mildra effekterna.

Hur påverkar det pensionerna?

Hur länge oron på marknaderna kommer att bestå är det ingen som vet. Det vi vet är att avkastningen under perioder som denna ibland kan bli svag och i vissa fall negativ. Som långsiktig pensionssparare är det i princip en omöjlig uppgift att pricka in toppar och dalar. Det som är viktigt är att ha en riskspridning som är anpassad efter din ålder.

Hur ska jag tänka som sparare?

Sparar du långsiktigt ska du också tänka långsiktigt. Om du har dina pengar placerade på lång sikt, det vill säga 10 år eller mer finns det ingen anledning att göra några förändringar. Aktier har historiskt gett en bra avkastning på lång sikt. Pengar som du behöver inom 1-2 år ska du generellt sett inte ha placerade på börsen utan på ett sparkonto.

Hur påverkar det Folksam?

Vi är finansiellt stabila och kan stå emot avsevärd turbulens. I relation till den mycket starka börsutvecklingen 2019, med kursuppgångar på runt 30 procent på flertalet aktiemarknaden, har utvecklingen hittills också haft begränsad påverkan i våra bolag.

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-03-04

  Tillsammans med stiftelsen Chalmers Industriteknik har vi på Folksam genomfört en studie där vi kartlagt hur gravida använder bältet. S...

2020-08-28

  De allvarliga olyckorna i Järvsös bergscykelpark har skapat diskussion. Självklart innebär downhill en risk i och med hög hastighet i k...

2020-08-17

Ingen har väl undgått att media rapporterat om olyckor i samband med användning av elsparkcyklar. Vi på Folksam har tidigare studerat detta men...

Följ oss på