Folksamgruppen lägger ner sin röst om Nordea-flytt

Folksamgruppen lägger ner sin röst när stämman ska rösta om förslaget om flytt av Nordeakoncernens moderbolags säte från Sverige till Finland.

– Vi har tagit del av förslaget angående flytt av huvudkontor. Det är ett beslutsunderlag som visar på de fördelar som kan komma aktieägarna tillgodo. Samtidigt ser vi höga risker med detta förslag, likaså höga kostnader. Än så länge är det oklart när de större finansiella fördelarna är tänkta att inträffa. Sammantaget så gör detta att vi kommer att lägga ner vår röst vid årsstämman, säger Emilie Westholm, chef ansvarsfullt ägande Folksamgruppen.

Folksamgruppen, där bl a Folksam och KPA Pension ingår, äger 0,53 procent i Nordea och är därmed Nordeas 25:e största ägare. Av dessa äger KPA Pension 0,47 procentenheter. Folksam Sak och Folksam Liv äger sedan länge inga aktier i Nordea i och med det stora Swedbank-innehavet.

 

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-08-26

Nu i veckan anordnas en konferens med fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige, vilket gör att...

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

Följ oss på