Folksamgruppen lägger ner sin röst om Nordea-flytt

Folksamgruppen lägger ner sin röst när stämman ska rösta om förslaget om flytt av Nordeakoncernens moderbolags säte från Sverige till Finland.

– Vi har tagit del av förslaget angående flytt av huvudkontor. Det är ett beslutsunderlag som visar på de fördelar som kan komma aktieägarna tillgodo. Samtidigt ser vi höga risker med detta förslag, likaså höga kostnader. Än så länge är det oklart när de större finansiella fördelarna är tänkta att inträffa. Sammantaget så gör detta att vi kommer att lägga ner vår röst vid årsstämman, säger Emilie Westholm, chef ansvarsfullt ägande Folksamgruppen.

Folksamgruppen, där bl a Folksam och KPA Pension ingår, äger 0,53 procent i Nordea och är därmed Nordeas 25:e största ägare. Av dessa äger KPA Pension 0,47 procentenheter. Folksam Sak och Folksam Liv äger sedan länge inga aktier i Nordea i och med det stora Swedbank-innehavet.

 

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-03-04

  Tillsammans med stiftelsen Chalmers Industriteknik har vi på Folksam genomfört en studie där vi kartlagt hur gravida använder bältet. S...

2020-08-28

  De allvarliga olyckorna i Järvsös bergscykelpark har skapat diskussion. Självklart innebär downhill en risk i och med hög hastighet i k...

2020-08-17

Ingen har väl undgått att media rapporterat om olyckor i samband med användning av elsparkcyklar. Vi på Folksam har tidigare studerat detta men...

Följ oss på