Folksam närmare nettonollutsläpp med ny rapportering av hållbarhetsdata

Målet för Folksam är att vara ledande på hållbarhet i branschen. Därför börjar vi nu att redovisa vårt eget koldioxidavtryck – så ofta som varje kvartal. Förhoppningen är att andra bolag i branschen följer efter.

​​​​​Delårsrapporten för årets första kvartal, som släpptes i fredags, var den första där Folksam redovisar nyckeltal som är kopplade till hållbarhetsarbete. Vi är först i branschen med att publicera denna data i ett sammanhang som traditionellt endast har innehållit ekonomiska nyckeltal.

–​ Om vi ska driva igenom våra ambitiösa målsättningar behöver vi visa att vi kan integrera hållbarhetsaspekterna i alla led. Då gäller det att även vår rapportering visar hållbarhetssiffror, säger Karin Stenmar, hållbarhetschef Folksamgruppen (bilden).

Karin har, tillsammans med kollegorna på avdelningen Kapitalförvaltning och hållbarhet, tagit fram vilka områden som Folksam ska rapportera. Det rör sig om mängden koldioxidutsläpp i egen verksamhet (målet är nettonollutsläpp om tio år), energiförbrukning i Folksams fastigheter samt koldioxidavtrycket i aktieportföljen.

– Vi visar framfötterna på ett område där vi vill att utvecklingen ska gå fortare. Vi tar klimatfrågan på stort allvar – den är avgörande för försäkringsbolagens framtid och framför allt för kundernas och nästa generationers överlevnad. Nu flyttar Folksam både vår och andra branscher framåt – för om du mäter något, då blir det gjort. Då blir det fokus, säger Karin Stenmar. ​

Folksam har gått i bräschen och drivit på samhällsutvecklingen tidigare med frågor som jämställdhet i näringslivet, miljöaspekter i skadereglering och vikten av skadeförebyggande åtgärder för att skapa trygghet för kunderna. Karin Stenmar ser hållbarhetsrapporteringen som ytterligare ett tillfälle när Folksam startar en helt ny norm.

– ​För mig som jobbar med hållbarhetsfrågor så är det en dröm som går i uppfyllelse. Att skapa transparens och kontinuitet inom det här området är det viktigaste, det leder till att klimatfrågan hamnar högt på agendan och att fler får möjlighet att lägga tid på det. Det har varit ett tvärfunktionellt arbete där många både sett nyttan och känt engagemanget. Det märks även att vi har en vd, Ylva Wessén, som lever med idén att hållbarhet ska integrera allt vi gör, berättar Karin.

Folksam rapporterar både direkta och indirekta utsläpp. Målet för den egna verksamheten har tagits fram på ett vetenskapligt sätt, för att säkra att det går att nå det långsiktiga målet om nettonollutsläpp år 2030. På en övergripande nivå handlar det om att stötta Parisavtalets ambition om att begränsa jordens uppvärming till 1,5 grader.

– ​I utfallet för årets första kvartal ser det bra ut – vi minskar utsläppen från vår egen verksamhet med 14 procent jämfört med 2019 års siffor. Det är mycket på grund av Covid-19-epidemins reserestriktioner, men inte bara.​ Det viktigaste är att vi har en långsiktig trend som visar att vi kommer att nå våra mål, säger Karin Stenmar.​

FAKTA

Varför redovisar Folksam hållbarhetsdata kvartalsvis?

Målet för Folksamgruppen är att vara ledande på hållbarhet i branschen och därför börjar Folksam nu att kvartalsrapportera sitt eget koldioxidavtryck.
Från och med nu rapporteras:

  • utsläppskällor i egen verksamhet
  • energiförbrukning i fastigheter
  • avtryck i aktieportföljerna

Målet är nu att skapa transparens kring rapportering av hållbarhetsdata för att visa på frågornas relevans​.​

Följ oss på