Felaktigt parkerade elsparkcyklar orsakar många olyckor

Större delen av elsparkcykelolyckorna är singelolyckor, men i över en tiondel av olyckorna skadas andra trafikanter av elsparkcyklar. Antingen genom att trafikanter blir påkörda eller på grund av att elsparkcyklar ligger dåligt parkerade. Det framkommer när Folksam gått igenom skadestatistik.

Folksam har studerat inrapporterade skador under 2019 samt under våren 2020 som har en koppling till elsparkcykelolyckor. Skadorna har antingen registrerats hos akutsjukvården, eller direkt till Folksam. 83 procent av olyckorna är singelolyckor, men i tretton procent av fallen skadades en annan trafikant antingen av att en elsparkcyklist körde på dem, eller av elsparkcyklar som låg i vägen och därmed orsakade en olycka.

– Tidigare studier visar på att uppemot 40 procent av elsparkcyklar är felaktigt parkerade, och därmed riskerar att orsaka att andra trafikanter skadas. Uthyrarna skulle behöva ta ett större ansvar för hur deras elsparkcyklar parkeras, då de bevisligen orsakar olyckor när de exempelvis ställs mitt på cykelvägar och trottoarer utan visad hänsyn till andra trafikanter, säger Helena Stigson, forskare Folksam.

Lite över en femtedel av olyckorna beror på orsaker i vägmiljön. Brister i underlaget i form av gropar, grus och halka orsakar att elsparkcyklisten ramlar. Vidare är det även vanligt att personskador uppstår då de kör in i en trottoarkant. Även teknikfel på elsparkcykeln som att bromsarna inte fungerar eller orsakar kraftig inbromsning samt låsning av hjulen ger upphov till sex procent  av olyckorna. Handhavandefel bedömdes ligga bakom olyckor i upp till arton procent av fallen, till exempel problem vid på- och avstigning eller balanssvårigheter. Det är framför allt män som är inblandade i elsparkcykelolyckor. 57 procent av de som skadades var män, och snittåldern var 30 år.

− En stor del av olyckorna beror på att den som kör överskattar sin förmåga. Många olyckor sker exempelvis genom att elsparkcyklisten faller och skadas när de kör in i en trottoarkant. De små hjulen gör även att elsparkcyklarna lätt fastnar i spår på marken och slirar vid vått underlag och halka. Större hjul, hjälmanvändning och lägre hastigheter skulle förebygga en del av de skador som vi nu ser, säger Helena Stigson.

Det är framför allt huvudskador som uppstår vid elsparkcykelolyckor, 44 procent av de inrapporterade skadorna var huvudskador. Samtidigt är det ytterst få som uppgett att de burit hjälm vid olyckstillfället. Bara 13 procent säger att de gjort det. En stor del av huvudskadorna var rena ansiktsskador där 18 procent skadat sina tänder.

− Med tanke på att det framför allt är huvudskador som uppstår vid elsparcykelolyckor är det väldigt viktigt att ha hjälm. Även här skulle uthyrarna kunna ta ett större ansvar. Det finns exempelvis uthyrare som erbjuder att hyra hjälm samtidigt. Det skulle kunna vara en väg att gå, säger Helena Stigson.

Förra året såg Folksam en stor överrepresentation av andelen elsparkcykelister som råkat ut för olyckor i jämförelse med andra trafikanter. De stod då för 14 procent av de inrapporterade skadorna. Dock har det på grund av den rådande pandemin inte varit möjligt att få fram hur det ser ut under 2020.

Folksams studie visar på att nära hälften av olyckorna inträffade nattetid, ofta under helger. Tidigare studier visar dessutom på att 37 procent av de som var inblandade i en elsparkcykelolycka hade alkohol i blodet vid olyckstillfället.

− Många skadas när det är mörkt och när de kör utan hjälm. Eftersom störst andel av skador sker under helger ofta nattetid skulle man kunna tänka sig en begränsning vilka tidpunkter på dygnet som elsparkcyklar ska gå att hyra för att motverka den typen av olyckor, säger Helena Stigson.
För mer information:

Helena Stigson, 070-831 62 04

Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på