Saco Folksam Försäkring införlivas i Folksam Sak

Styrelsen för Folksam Sak har beslutat om att införliva Saco Folksam Försäkring i Folksam Sak. Den 10 september beslutade en extra bolagstämma i Saco Folksam att godkänna en överlåtelse av försäkringsbeståndet till Folksam Sak. Nu påbörjas arbetet med att införliva bolaget.

Saco Folksam Försäkrings AB ägs av Folksam Sak tillsammans med 19 fackförbund inom Saco och avtalar obligatorisk arbetslöshetsförsäkring för medlemmar i 13 fackförbund inom Saco, samt omkring 30 000 individuella inkomstförsäkringar.

– Folksam har en uttalad strategi att förenkla vår legala struktur, det vill säga ha färre dotterbolag. Det gör att vi kan minska våra kostnader och samtidigt knyta kunderna ännu närmare oss. Vi har haft en dialog med övriga ägare sedan början av 2019 om denna förändring, säger Elisabeth Sasse, chef för Folksam Saks affär.

När avtalen om beståndsöverlåtelse nu godkänts av Saco Folksams bolagsstämma kommer en ansökan göras till Finansinspektionen om att verkställa beslutet. Förutsatt att erforderliga tillstånd ges beräknas beståndsöverlåtelsen slutföras i början av 2021. Saco Folksam Försäkrings AB kommer därefter att återlämna tillståndet att bedriva försäkringsverksamhet varpå bolaget likvideras.

-Saco Folksam har i 20 år meddelat arbetslöshetsförsäkring till förbund inom Saco och deras medlemmar, och det beståndet går nu i sin helhet över till Folksam Sak, säger Elisabeth Sasse.

Försäkringstagarna kommer att informeras under processen och villkoren och premierna påverkas inte av införlivningen.

Folksamgruppens pressjour
08-772 66 60
pressjour@folksam.se

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-08-26

Nu i veckan anordnas en konferens med fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige, vilket gör att...

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

Följ oss på