Folksam får VG av Max Mathiessen och Söderberg & Partners

Max Mathiessen och Söderberg & Partners  har i dagarna publicerat sina årliga utvärderingar av hur Sveriges pensionsbolag arbetar med ansvarsfulla investeringar. Folksam och KPA Pension får betyget VG av båda.

– Det känns bra med högsta betyg från Max Mathiessen. I november bedömde Söderberg & Partners vårt fondutbud och där fick vi höjt betyg. Där har fondförsäkring nu en majoritet av grönt ljus i deras fem utvärderingskategorier. Vi är sammantaget väldigt glada över hur bra vi står oss i konkurrensen, säger Charlotta Carlberg, vd för Folksam Fondförsäkring.

Inom fondförsäkring betygsätts bland annat bolagens fondutbud, kriterier för upphandling samt vilken guidning spararen ges på hemsidor och fondtorg.

Max Mathiessens utvärdering av bolagens traditionella försäkringar fokuserar primärt på hur bolagen tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer när de bygger upp investeringsportföljen. Söderberg & Partners tittar i sin tur främst på tre parametrar: påverkansarbete, hållbarhetsambitioner och värdeskapande, samt process för hållbara investeringar. I tillägg har de i år även ett speciellt avsnitt kring investeringar för att motverka effekterna av coronapandemin.

Folksamgruppen har en lång tradition av att arbeta med ansvarsfulla investeringar inom traditionell försäkring. Våra första etiska placeringskriterier kom på plats redan 2001 och sedan dess har vi aktivt arbetat för att de bolag och andra tillgångsslag vi investerar i ska ta ett större ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption. Vår ambition är att ge våra kunder en konkurrenskraftig avkastning samtidigt som vi är en ledande aktör inom ansvarsfull kapitalförvaltning.

​– Även om vårt arbete betygsattes med väl godkänt i båda rapporterna hade vi självklart gärna sett att både Folksam och KPA Pension fick högsta betyg, säger Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande.

– Pensionsbolagens förvaltningsmodeller skiljer sig mycket mellan varandra vilket gör att hållbarhetsarbete inom kapitalförvaltning är svårt att både mäta och jämföra. Detta syns inte minst eftersom flera aktörer fick olika betyg i de två rapporterna. Vi känner oss trygga med vårt sätt att arbeta med ansvarsfulla investeringar och ser fram emot att fortsätta utveckla arbetet under kommande år.

Om du har frågor kring Folksamgruppens medverkan i rapporten är du välkommen att kontakta Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande.

Följ oss på