Folksam inleder nytt samarbete med Jaguar/Land Rover och förlänger med Hyundai och Suzuki

Folksam har slutit ett 3-årigt avtal med Jaguar/Land Rover (JLR), och inleder därmed ett nytt partnersamarbete. Avtalet började gälla från och med den 1 januari i år.

– Vi har sedan tidigare ett starkt samarbete med Hyundai som ingår i samma koncern som Jaguar/ Land Rover, Nic Christiansen Group (NCG). Det är otroligt spännande och roligt att vi nu har stärkt relationerna med NCG ytterligare och att vi genom det här partnerskapet får vara försäkringsgivare för deras märken på den svenska marknaden, säger Josef Halldelius, chef Motoraffären, Folksam.

Det nya avtalet gäller Vagnskadegarantin till att börja med. Det börjar gälla från och med den 1 januari i år, och gäller i tre år. Tidigare hade JLR avtal med If Skadeförsäkring. Folksams ambition är att utveckla samarbetet allt eftersom.

Samtidigt har Folksam förlängt samarbetet med Hyundai och Suzuki. I avtalen ingår precis som tidigare vagnskadegaranti, märkesförsäkring och assistans.

– Hyundai Sverige har valt att förlänga samarbetet med Folksam då vi är mycket nöjda med vårt samarbete och den höga servicenivå som Folksam erbjuder. Hyundai Sverige siktar på att de kommande åren växa och ta marknadsandelar på den svenska personbilsmarknaden och då behöver vi långsiktiga & professionella partners, säger Bengt Larsson, Hyundai Sverige

–  Som partners med Folksam sedan 2009 ser vi mycket positivt på ett fortsatt samarbete över en ny avtalsperiod där utgångspunkten även fortsättningsvis ligger i vår samsyn kring vad partnerskap verkligen handlar om. Lyhördhet, respekt och ömsesidig strävan efter att uppnå win-win i alla lägen med den gemensamma kunden i huvudfokus, säger Mattias Larsson, Suzuki Sverige.

Följ oss på