Folksam publicerar Års- och hållbarhetsrapporter för 2020

Folksamgruppens årsredovisningar för Folksam ömsesidig livförsäkring och Folksam ömsesidig sakförsäkring 2020 samt års- och hållbarhetsrapport för 2020 är klara och publicerade.

Folksamgruppen publicerar års- och hållbarhetsrapport för 2020. Den innehåller förutom den finansiella redovisningen, en summering av året som gått och hur Folksamgruppen hanterat pandemin samt en uppdatering om koncernens arbete med hållbarhet. 

– Folksams finansiella ställning är väldigt stark även efter ett år som präglats av stor osäkerhet. Folksam har noga följt utvecklingen av pandemin och under året anpassat verksamheten efter gällande restriktioner. Jag är stolt över hur hela vår organisation har ställt om och anpassat sig, hela tiden med kundens bästa för ögonen, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef.

Folksamgruppens totala premievolym uppgick till 54,4 miljarder kronor per den 31 december 2020. Det förvaltade kapitalet ökade till 483 miljarder kronor, en ökning med 28 miljarder kronor. Ökningen beror främst på kapitalavkastningen och premier inom kollektivavtalad affär. Totalavkastningen i Folksam Liv uppgick under perioden till 4,7 procent och i KPA Pensionsförsäkring till 4,8 procent.

Alla årsredovisningar inom Folksamgruppen finns på IR-sidorna här i Folksams nyhetsrum: https://nyhetsrum.folksam.se/ir/

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-08-26

Nu i veckan anordnas en konferens med fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige, vilket gör att...

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

Följ oss på