Varning för åsk- och blixtoväder över hela Sverige

Nyligen varnade SMHI för att åsk- och blixtoväder kan komma att drabba stora delar av landet. I Folksams årliga sammanställning över åsk- och blixtrelaterade skador framgår bland annat att andelen robotgräsklippare fortsatt att öka. Under 2020 var robotgräsklippare inblandade i nästan 40 procent (39,3 procent) av alla åskrelaterade skadeärenden bland villaägare.

Folksam har under flera år sammanställt statistik kring åska och blixtar och i vilken omfattningen de påverkar olika typer av skadeärenden. Syftet är att underlätta för kunderna att vidta rätt förebyggande åtgärder och minska antalet försäkringsärenden kopplat till åska och blixtar.

– Under sommaren 2020 var det mindre åska och blixtar jämfört med 2019 men vi kan konstatera att sommaren i år redan har bjudit på en hel del åska. Åska och blixtar kan orsaka omfattande skador kopplat till villor, lägenheter och fritidshus så det är viktigt att känna till vilken typ av förebyggande åtgärder som fungerar och vara uppmärksam på väderskiftningar, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

Fakta från Folksams sammanställning över åsk- och blixtåret 2020

– Flest åskurladdningar under en dag sommaren 2020 inträffade 2: a juni då 6123 åskurladdningar registrerades
– De länen med flest inrapporterade skador kopplat till åska och blixtar under sommaren 2020 var Västra Götaland med 404 skador.

– De län med minst inrapporterade skador kopplat till åska och blixtar under sommaren 2020 var Jämtland med 11 stycken skador.
– Totalt hanterade Folksam 2208 skadeärenden kopplat till åsk- och blixtoväder under 2020 varav 77 procent av dessa uppkom under sommaren.

– Vi ser att trenden där fler och fler skadeärenden handlar om robotgräsklippare håller i sig men vi ser också att delvis nya apparater och ny utrustning som exempelvis solpaneler, garageportar och spa-bad dyker upp bland våra skadeärenden. De bästa förebyggande rådet är samma för dessa som för alla elektriska apparater, dra ur sladden när det är risk för åsk- och blixtoväder, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

Så skyddar du hemelektronik vid åska:

– Dra ur kontakter till el- och antennuttag och lägg sladdarna minst 50 centimeter från uttaget, det minskar risken för att blixten hoppar från uttaget till kontakten.

– Dra också ur laddare – de kan skadas även om de just då inte används.

– Se till att ha jordfelsbrytare och överspänningsskydd som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp.

– Jordfelsbrytare minskar risken för brand, men skyddar inte elektrisk utrustning från skada vid åska och blixtnedslag.

Så skyddar du robotgräsklipparen vid åska:

– Att montera ett åskskydd mellan slingan och laddstationen ger ett bra skydd för indirekta nedslag som är den mest förekommande orsaken till åskskada. Ett billigare men lika bra alternativt är att koppla ur klipparen när du vet att åska är på väg.

Fler tips vid åska:

Stäng alla fönster i huset för att försvåra för en eventuell brand att sprida sig.

Vänta med att duscha eller bada eftersom ström kan ledas genom vattnet vid ett nedslag.

Se bifogat faktablad för ytterligare fakta från Folksams sammanställning över åsk- och blixtrelaterade skadeärenden 2020.

Kajsa Moström
Presschef Folksamgruppen
08-772 64 79
kajsa.forsberg-mostrom@folksam.se

Följ oss på