Rättelse av pressmeddelande ”Säkraste baksätet i Sverige”

Efter att vi gått ut med vårt pressmeddelande ”Säkraste baksätet i Sverige” har vi uppmärksammat att det förekommit olika uppgifter i vår lista och den EuroNCAP publicerar. Därför har vi bett flera biltillverkare att kontrollerat sina uppgifter ytterligare en gång. Genomgången visar att flera biltillverkare har viktig utrustning för barn i baksätet jämfört med de uppgifter de tidigare lämnat. Vi beklagar det inträffade och ser över våra rutiner för att höja kvalitén genom att ställa kontrollfrågor till generalagenten i de fall då uppgifterna skiljer sig från EuroNCAP. Idag tillfrågas generalagenterna om uppgifter via en enkät och i avsaknad av dessa tas uppgifterna från EuroNCAP. I fortsättningen kommer vi fortfarande att använda uppgifter från generalagenterna, då de bör ha bäst koll på den utrustning som gäller för den svenska marknaden, men med uppgiftskontroll från EuroNCAP
Listan över alla bilar är uppdaterad med de korrekta uppgifterna. Förändringarna innebär att vi har korrigerat pressmeddelandet enligt nedan, den tidigare felaktiga siffran är angiven inom parentes.

• Bältespåminnaren som indikerar om någon i bilen inte är fastspänd, funktionen som standard i baksätet har ökat sedan undersökningen 2015 från 81 procent till 97 (98) procent 2021.
• Bältesförsträckaren som hastigt stramar åt bältet i krockögonblicket har under samma period ökat från 41 procent till 88 (79) procent i baksätet.
• Bälteskraftbegränsare som släpper efter bältet för att dämpa kraftnivåerna i takt med att krafterna mot kroppen ökar då den rör sig framåt i kollisionen. Andelen bilar som har det har ökat från 48 procent till 87 (77) procent mellan undersökningen 2015 och 2021.

Följ oss på